Informator o narkotykach

Informator o narkotykach dostarcza wiedzy na temat tego, czym są i jak działają substancje psychoaktywne. Omawia właściwości uzależniające, skutki oraz objawy używania najpopularniejszych narkotyków z grup tzw. tradycyjnych (amfetamina, marihuana, heroina), jak i nowe substancje psychoaktywne, zwane dopalaczami (mefedron, spice i in.).

 1. Konsekwencje używania narkotyków
 2. Dlaczego uzależniamy się od narkotyków?
 3. Jak się zorientować, czy ktoś sięga po narkotyki?
 4. Zestawienie wskaźników używania narkotyków
 5. Formy pomocy osobom uzależnionym
 6. Charakterystyka poszczególnych rodzajów narkotyków:

  – stymulanty

  – halucynogeny

  – cannabis

  – opiaty

  – leki

  – inne substancje

 7. Słowniczek slangu narkotykowego
Informator w pierwotnej wersji powstał w 2006 r. Jego autor – Grzegorz Wodowski – w 2017 r. zaktualizował większość haseł, dodał także informacje nt. nowych narkotyków, czyli tzw. dopalaczy, z grupy katynonów i kanabinoidów.

Zobacz także

Grzegorz Wodowski, Narkotyki i ich używanie, [w:] Polityka karna wobec osób zażywających narkotyki, Małopolskie Stowarzyszenie Probacja oraz „Monar na bajzlu”, Kraków 2005 (pobierz publikację PDF 3,23 MB)

Ty albo ktoś Ci bliski ma problem z narkotykami?

Nasi eksperci – psycholog, terapeuta uzależnień, lekarz i prawnik – udzielą Ci wsparcia i fachowej pomocy. Porady są bezpłatne i całkowicie anonimowe.