Internetowa poradnia dla osób używających narkotyków i ich bliskich

Poradnia pomaga w radzeniu sobie z problemami powodowanymi przez narkotyki. Pomagamy osobom, które ich używają, a także bliskim tych osób. Jeśli masz problem z narkotykami, jeśli coś Cię niepokoi, jeśli chcesz pomóc komuś bliskiemu lub innej osobie z Twojego otoczenia – napisz do nas lub wejdź na czat.

Rozumiemy różne postawy, wybory, wartości. Nie oceniamy, nie pouczamy – doradzamy. Pomoc jest w pełni anonimowa i bezpłatna.

Bezpłatne porady przez e-mail

Zachęcamy do zadawania pytań przez e-mail – można je kierować do lekarza, prawnika, psychologa lub terapeuty uzależnień. Pomoc jest bezpłatna, a pytania całkowicie anonimowe; dla potrzeb statystycznych prosimy tylko o wypełnienie krótkiej metryczki z danymi demograficznymi (płeć, wiek, województwo itp.).

Czat z ekspertem

Możesz porozmawiać z ekspertem na żywo. Okienko czatu pojawi się na dole ekranu w godzinach konsultacji:

  • terapeuta uzależnień – poniedziałki w godz. 18.00–21.00
  • lekarz – wtorki w godz. 20.00–23.00
  • psycholog – środy w godz. 17.00–20.00
  • prawnik – czwartki w godz. 16.00–19.00
Placówki pomocowe

Jeśli szukasz wsparcia w miejscu zamieszkania, sugerujemy skorzystanie z wyszukiwarki placówek. Pod wyszukiwarką znajdują się także odsyłacze do baz teleadresowych instytucji medycznych i terapeutycznych.

Aktualności:

Co w e-papierosach uszkadzało płuca

Tuż przed pandemią, w Stanach Zjednoczonych miała miejsce fala dziwnych wypadków, w których do szpitali zgłaszały się osoby deklarujące poważne ...
czytaj dalej »

Paranoiczne myśli z powodu THC

Paranoja jest głównym symptomem psychozy. Stan ten wyróżnia wysoki poziom nieufności i podejrzliwości, które są wyrażane w sposób bezpośredni, jak ...
czytaj dalej »

HCV – zapobieganie przez testy | materiały dla decydentów

Żółtaczka typu C wydaje się zagrożeniem możliwym do eliminacji. Jak podaje emcdda, przy średnim występowaniu preciwciał HCV w ogólnej populacji ...
czytaj dalej »

Narkotyki w ruchu drogowym?

Jak działają narkotyki, na czym polega niezrozumienie zagrożenia, jaka jest skala zjawiska, jak reagować, jak przeciwdziałać używaniu przez kierowców. I ...
czytaj dalej »
/ aktualności, kampanie

czytaj wszystkie aktualności »

Najnowsze artykuły w czytelni:

Raport o stanie narkomanii w Polsce 2020

Na stronie Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii został opublikowany „Raport o stanie narkomanii w Polsce 2020”. Wydawnictwo to prezentuje dane i informacje na temat narkotyków i narkomanii w naszym ...
zobacz cały artykuł »
/ czytelnia, Internet

Zjawisko nowych substancji psychoaktywnych w świetle aktualnych danych

Nowe substancje psychoaktywne (NSP) stanowią jeden z kluczowych obszarów w dyskusji nad problemem narkotykowym zarówno w Polsce, jak i w Europie. Jak pokazują dane europejskie, pomimo pewnych pozytywnych sygnałów, liczba ...
zobacz cały artykuł »
/ analiza, czytelnia

Zróżnicowanie terytorialne problemu narkotyków i narkomanii w Polsce – cz. II

W niniejszym artykule przedstawiam sytuację w zakresie trzech form przeciwdziałania narkomanii: profilaktyki, edukacji i szkoleń realizowanych w poszczególnych województwach w ramach gminnych programów przez jednostki samorządu terytorialnego. Zróżnicowanie terytorialne problemu ...
zobacz cały artykuł »
/ badania, raporty, czytelnia

Zróżnicowanie terytorialne problemu narkotyków i narkomanii w Polsce – cz. I

Analiza danych dotyczących problemu narkotykowego wskazuje na zróżnicowanie terytorialne skali zjawiska narkotyków oraz problemów związanych z ich używaniem. W ramach krajowego systemu monitorującego zbierane są dane dotyczące zjawiska używania narkotyków ...
zobacz cały artykuł »
/ badania, raporty, czytelnia

Narkotyki – odpowiedzialność karna

Zgodnie z prawem, kto posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność karna albo jej brak jest każdorazowo uzależniona od okoliczności faktycznych danej sprawy. Najniższa możliwa kara za ...
zobacz cały artykuł »
/ czytelnia, prawo

Cukier jak kokaina? Przegląd badań i próba ustalenia, czy cukier uzależnia

Jak wiele zagadnień z dziedziny dietetyki, pojęcie „uzależnienia od cukru” znalazło się w wielu krzykliwych nagłówkach portali internetowych czy gazet. Historia pokazuje, że produkty kiedyś uznawane za bezpieczne dla zdrowia i sprzedawane ...
zobacz cały artykuł »

Ograniczanie szkód zdrowotnych i praca z użytkownikami narkotyków w dobie pandemii COVID-19

Artykuł poświęcony jest działalności krakowskiego drop-in w czasach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Pierwsza jego część przedstawia praktyczne aspekty redukcji szkód, na czym polega praca drop-in i jakie usługi oferuje on swoim ...
zobacz cały artykuł »

Profilaktyka w zintegrowanym rejestrze kwalifikacji. Szansa dla jakości

Jednym z kluczowych elementów, który wpływa na realizację programów profilaktycznych, jest, oprócz dobrze zaprojektowanego programu, odpowiednie przygotowanie realizatorów do jego prowadzenia w środowisku szkolnym lub lokalnym. W praktyce ten poziom ...
zobacz cały artykuł »
/ czytelnia, profilaktyka