Internetowa poradnia dla osób używających narkotyków i ich bliskich

Poradnia pomaga w radzeniu sobie z problemami powodowanymi przez narkotyki. Pomagamy osobom, które ich używają, a także bliskim tych osób. Jeśli masz problem z narkotykami, jeśli coś Cię niepokoi, jeśli chcesz pomóc komuś bliskiemu lub innej osobie z Twojego otoczenia – napisz do nas lub wejdź na czat.

Rozumiemy różne postawy, wybory, wartości. Nie oceniamy, nie pouczamy – doradzamy. Pomoc jest w pełni anonimowa i bezpłatna.

Bezpłatne porady przez e-mail

Zachęcamy do zadawania pytań przez e-mail – można je kierować do lekarza, prawnika, psychologa lub terapeuty uzależnień. Pomoc jest bezpłatna, a pytania całkowicie anonimowe; dla potrzeb statystycznych prosimy tylko o wypełnienie krótkiej metryczki z danymi demograficznymi (płeć, wiek, województwo itp.).

Czat z ekspertem

Możesz porozmawiać z ekspertem na żywo. Okienko czatu pojawi się na dole ekranu w godzinach konsultacji:

  • lekarz – wtorki w godz. 20.00–23.00
  • psycholog – środy w godz. 19.00–22.00
  • prawnik – czwartki w godz. 16.00–19.00
Placówki pomocowe

Jeśli szukasz wsparcia w miejscu zamieszkania, sugerujemy skorzystanie z wyszukiwarki placówek. Pod wyszukiwarką znajdują się także odsyłacze do baz teleadresowych instytucji medycznych i terapeutycznych.

Najnowsze artykuły w czytelni:

Europejski raport narkotykowy 2019 – najważniejsze zagadnienia

Opublikowany został najnowszy raport Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), prezentujący ostatnie dane dotyczące problemu narkotyków i narkomanii w Europie. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze zagadnienia z raportu. Oficjalna ...
zobacz cały artykuł »
/ badania, raporty, czytelnia

Polska młodzież a substancje psychoaktywne

Jak wygląda skala używania narkotyków? Czy „dopalacze” są nadal popularne wśród młodzieży? Czy młodzież upija się coraz częściej? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule, odwołując się do ...
zobacz cały artykuł »
/ badania, raporty, czytelnia

Wpływ emigracji długookresowej na wiarygodność szacunku natężenia procesów związanych z narkomanią

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, jak zniekształcający wpływ na wielkość natężenia zjawisk związanych z narkomanią ma długookresowa emigracja. Wstęp Aby pokazać natężenie procesów związanych z narkomanią, jak umieralność, przestępczość (stwierdzona), ...
zobacz cały artykuł »
/ analiza, czytelnia

Nowe narkotyki jako problem zdrowia publicznego w Polsce

Najwięcej przypadków zatruć środkami zastępczymi lub nowymi narkotykami odnotowano w woj. śląskim i łódzkim. Analizując przypadki zatruć i podejrzeń zatruć nowymi narkotykami w różnych grupach wiekowych, możemy zaobserwować, że po ...
zobacz cały artykuł »
/ analiza, czytelnia

Praca z grupami psychokorekcyjnymi po zawieszeniu działalności stacjonarnej terenowych ośrodków Fundacji Praesterno

Od 1994 r. Fundacja Praesterno prowadzi Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej, którego beneficjentem jest młodzież w wieku 13–19 lat (około 500 osób rocznie) i członkowie rodzin tej młodzieży.  Program skierowany ...
zobacz cały artykuł »

Nowe substancje psychoaktywne w Europie

Najnowszy raport Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) odnotowuje spadek nowych wykrytych substancji psychoaktywnych (NSP) w Europie. W latach 2014−2015 zgłoszono rekordową ich liczbę w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania, ...
zobacz cały artykuł »

Charakterystyka pacjentów z „podwójną diagnozą”

W literaturze dostępne są różne statystyki dotyczące rozpowszechnienia występowania problemów związanych z używaniem narkotyków i/lub alkoholu wśród pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności wśród chorych na schizofrenię. Zgodnie z niektórymi ...
zobacz cały artykuł »

Narkotyki, nowe substancje psychoaktywne i problemy związane z substancjami psychoaktywnymi – raport KBPN

Artykuł przedstawia wybrane najnowsze informacje dotyczące substancji psychoaktywnych zawarte w ostatnim raporcie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, który został opublikowany pod koniec 2019 roku w języku polskim i angielskim[ref]Osoby zainteresowane ...
zobacz cały artykuł »
/ badania, raporty, czytelnia