Internetowa poradnia dla osób używających narkotyków i ich bliskich

WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.

If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.

Unbalanced start tag short code found before:

“Raport z pierwszych badań dostępny jest na ...zobacz cały artykuł » 8 grudnia 2020 / badania, raporty, czytelnia (Nie)wiedza na temat (nad)używania substancji psychoaktywnych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – stan wiedzy oraz działania prewencyjne Wiedza na temat zag…”

Poradnia pomaga w radzeniu sobie z problemami powodowanymi przez narkotyki. Pomagamy osobom, które ich używają, a także bliskim tych osób. Jeśli masz problem z narkotykami, jeśli coś Cię niepokoi, jeśli chcesz pomóc komuś bliskiemu lub innej osobie z Twojego otoczenia – napisz do nas lub wejdź na czat.

Rozumiemy różne postawy, wybory, wartości. Nie oceniamy, nie pouczamy – doradzamy. Pomoc jest w pełni anonimowa i bezpłatna.

Bezpłatne porady przez e-mail

Zachęcamy do zadawania pytań przez e-mail – można je kierować do lekarza, prawnika, psychologa lub terapeuty uzależnień. Pomoc jest bezpłatna, a pytania całkowicie anonimowe; dla potrzeb statystycznych prosimy tylko o wypełnienie krótkiej metryczki z danymi demograficznymi (płeć, wiek, województwo itp.).

Czat z ekspertem

Możesz porozmawiać z ekspertem na żywo. Okienko czatu pojawi się na dole ekranu w godzinach konsultacji:

  • lekarz – wtorki w godz. 20.00–23.00
  • psycholog – środy w godz. 17.00–20.00
  • prawnik – czwartki w godz. 16.00–19.00
Placówki pomocowe

Jeśli szukasz wsparcia w miejscu zamieszkania, sugerujemy skorzystanie z wyszukiwarki placówek. Pod wyszukiwarką znajdują się także odsyłacze do baz teleadresowych instytucji medycznych i terapeutycznych.

Najnowsze artykuły w czytelni:

Profilaktyka w zintegrowanym rejestrze kwalifikacji. Szansa dla jakości

Jednym z kluczowych elementów, który wpływa na realizację programów profilaktycznych, jest, oprócz dobrze zaprojektowanego programu, odpowiednie przygotowanie realizatorów do jego prowadzenia w środowisku szkolnym lub lokalnym. W praktyce ten poziom ...
zobacz cały artykuł »
/ czytelnia, profilaktyka

Społeczność terapeutyczna w rehabilitacji uzależnień, cz. II

Społeczność terapeutyczna to metoda niewątpliwie najbardziej efektywna w rehabilitacji pełnoobjawowego uzależnienia narkotykowego. Jest ona także najlepiej dostosowana do terapeutycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych potrzeb rehabilitacji narkomanii, warunkowanych złożoną i wieloaspektową naturą ...
zobacz cały artykuł »

Społeczność terapeutyczna w rehabilitacji uzależnień, cz. I

Społeczność terapeutyczna to metoda niewątpliwie najbardziej efektywna w rehabilitacji pełnoobjawowego uzależnienia narkotykowego. Jest ona także najlepiej dostosowana do terapeutycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych potrzeb rehabilitacji narkomanii, warunkowanych złożoną i wieloaspektową, manifestującą ...
zobacz cały artykuł »

Odbiorcy programów wymiany igieł i strzykawek. Nowe substancje psychoaktywne coraz bardziej popularne?

W 2008 r. Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN rozpoczęło realizację ogólnopolskiego badania klientów programów wymiany igieł i strzykawek, nazywanych również programami niskoprogowymi[ref]Raport z pierwszych badań dostępny jest na ...
zobacz cały artykuł »
/ badania, raporty, czytelnia

(Nie)wiedza na temat (nad)używania substancji psychoaktywnych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – stan wiedzy oraz działania prewencyjne

Wiedza na temat zagadnienia (nad)używania substancji psychoaktywnych i uzależnień osób niepełnosprawnych intelektualnie jest w Polsce i za granicą bardzo fragmentaryczna. W związku z tym nieznana jest i skala zjawiska, i ...
zobacz cały artykuł »
/ czytelnia, profilaktyka

Czy terapia online i przez telefon jest skuteczna? Przegląd badań

Pandemia wirusa COVID-19 i związane z nią obostrzenia sprawiły, że terapeuci uzależnień musieli skorzystać z pomocy systemów teleinformatycznych, aby podtrzymać kontakt z pacjentami i kontynuować proces terapeutyczny. Jednocześnie pojawiło się ...
zobacz cały artykuł »
/ czytelnia, leczenie, redukcja szkód

Problem narkotyków i narkomanii na świecie – najnowsze raporty organizacji międzynarodowych

W czerwcu i we wrześniu 2020 roku ukazały się dwa coroczne, międzynarodowe raporty dotyczące kwestii narkotykowych: UNODC z Wiednia oraz EMCDDA z Lizbony. W artykule zostaną przedstawione najważniejsze informacje z ...
zobacz cały artykuł »
/ badania, raporty, czytelnia

Jubileusz działalności Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania Narkotyki – Narkomania

W tym roku Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki − Narkomania (TZ) obchodzi jubileusz dwudziestolecia działalności. W tym czasie odbyliśmy ponad 30 tys. rozmów telefonicznych. Czy to dużo? Każdy może udzielić innej ...
zobacz cały artykuł »
/ czytelnia, profilaktyka