Internetowa poradnia dla osób używających narkotyków i ich bliskich

Poradnia pomaga w radzeniu sobie z problemami powodowanymi przez narkotyki. Pomagamy osobom, które ich używają, a także bliskim tych osób. Jeśli masz problem z narkotykami, jeśli coś Cię niepokoi, jeśli chcesz pomóc komuś bliskiemu lub innej osobie z Twojego otoczenia – napisz do nas lub wejdź na czat.

Rozumiemy różne postawy, wybory, wartości. Nie oceniamy, nie pouczamy – doradzamy. Pomoc jest w pełni anonimowa i bezpłatna.

Bezpłatne porady przez e-mail

Zachęcamy do zadawania pytań przez e-mail – można je kierować do lekarza, prawnika, psychologa lub terapeuty uzależnień. Pomoc jest bezpłatna, a pytania całkowicie anonimowe; dla potrzeb statystycznych prosimy tylko o wypełnienie krótkiej metryczki z danymi demograficznymi (płeć, wiek, województwo itp.).

Czat z ekspertem

Możesz porozmawiać z ekspertem na żywo. Okienko czatu pojawi się na dole ekranu w godzinach konsultacji:

  • lekarz – wtorki w godz. 20.00–23.00
  • psycholog – środy w godz. 17.00–20.00
  • prawnik – czwartki w godz. 16.00–19.00
Placówki pomocowe

Jeśli szukasz wsparcia w miejscu zamieszkania, sugerujemy skorzystanie z wyszukiwarki placówek. Pod wyszukiwarką znajdują się także odsyłacze do baz teleadresowych instytucji medycznych i terapeutycznych.

Najnowsze artykuły w czytelni:

Narkotyki, nowe substancje psychoaktywne i problemy związane z substancjami psychoaktywnymi – raport KBPN

Artykuł przedstawia wybrane najnowsze informacje dotyczące substancji psychoaktywnych zawarte w ostatnim raporcie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, który został opublikowany pod koniec 2019 roku w języku polskim i angielskim[ref]Osoby zainteresowane ...
zobacz cały artykuł »
/ badania, raporty, czytelnia

Używanie substancji psychoaktywnych przez problemowych użytkowników narkotyków i zagrożenia z tym związane

Dane statystyczne i wyniki badań ankietowych pokazuję, że zarówno zjawisko narkomanii, jak i problemy eksperymentalnego czy okazjonalnego używania narkotyków są bardzo silnie zróżnicowane terytorialnie. Obraz użytkowników i wzorów używania w ...
zobacz cały artykuł »
/ badania, raporty, czytelnia

Taki odrażający i taki piękny niezdrowy człowiek. Rozmowy z dziećmi o zdrowiu

Profilaktyce zdrowia wśród dzieci poświęcono w ostatnich latach sporo uwagi. Za główne zagrożenie uznana została otyłość – stad koncentracja na kwestii dobrej diety i ruchu, a także programy ministerialne takie ...
zobacz cały artykuł »
/ czytelnia, diagnostyka, profilaktyka

Dlaczego i jak pytać o zgodę. Świadoma zgoda jako warunek prowadzenia badań etnograficznych z udziałem dzieci

W badaniach społecznych, żeby można było mówić o udzieleniu przez badanych świadomej zgody, osoby badane muszą po pierwsze zrozumieć na czym polegać będzie badanie, a po drugie dobrowolnie zadecydować, że ...
zobacz cały artykuł »
/ czytelnia, diagnostyka

Przeciwdziałanie cyberprzemocy – czego możemy dowiedzieć się od młodych ludzi i ich nauczycieli o szkolnej profilaktyce i interwencji

Nie każda agresja jest przemocą, choć potocznie pojęcia te często używane bywają zamiennie. Skuteczne działania w ograniczaniu przemocy i radzeniu sobie w przypadku jej pojawienia się muszą być w pierwszej ...
zobacz cały artykuł »

Przyczyny cyberprzemocy rówieśniczej w narracji adolescentów

Pogląd, że technologia istotnie wpływa i modyfikuje ludzkie funkcjonowanie, od dawna jest obecny w dyskursie naukowym. Narzędzia, którymi się posługujemy, zwiększają naszą kontrolę nad otoczeniem, a przekonanie, że całkowicie nam ...
zobacz cały artykuł »

Przeciwdziałanie cyberprzemocy – czego możemy się nauczyć od adolescentów i ich nauczycieli o sprawcach i świadkach cyberprzemocy?

Współczesny nastolatek jako cyfrowy tubylec[ref] Ang. digital native – pojęcie oznaczające człowieka urodzonego w czasach powszechnego stosowania w życiu codziennym i zawodowym Internetu, komputerów i innych urządzeń, traktującego Internet jako ...
zobacz cały artykuł »

Podejmowanie ryzyka i ograniczanie szkód – głos młodzieży, która używa substancji psychoaktywnych

Kontekst badań Używanie substancji psychoaktywnych przez wielu ludzi postrzegane jest jako zachowanie jednoznacznie szkodliwe, niebezpieczne oraz nieodpowiedzialne. Podobnie postrzegani są również sami użytkownicy tych substancji, w tym szczególnie ci młodsi ...
zobacz cały artykuł »