Internetowa poradnia dla osób używających narkotyków i ich bliskich

Poradnia pomaga w radzeniu sobie z problemami powodowanymi przez narkotyki. Pomagamy osobom, które ich używają, a także bliskim tych osób. Jeśli masz problem z narkotykami, jeśli coś Cię niepokoi, jeśli chcesz pomóc komuś bliskiemu lub innej osobie z Twojego otoczenia – napisz do nas lub wejdź na czat.

Rozumiemy różne postawy, wybory, wartości. Nie oceniamy, nie pouczamy – doradzamy. Pomoc jest w pełni anonimowa i bezpłatna.

Bezpłatne porady przez e-mail

Zachęcamy do zadawania pytań przez e-mail – można je kierować do lekarza, prawnika, psychologa lub terapeuty uzależnień. Pomoc jest bezpłatna, a pytania całkowicie anonimowe; dla potrzeb statystycznych prosimy tylko o wypełnienie krótkiej metryczki z danymi demograficznymi (płeć, wiek, województwo itp.).

Czat z ekspertem

Możesz porozmawiać z ekspertem na żywo. Okienko czatu pojawi się na dole ekranu w godzinach konsultacji:

  • terapeuta uzależnień – poniedziałki w godz. 18.00–21.00
  • lekarz – wtorki w godz. 20.00–23.00
  • psycholog – środy w godz. 17.00–20.00
  • prawnik – czwartki w godz. 16.00–19.00
Placówki pomocowe

Jeśli szukasz wsparcia w miejscu zamieszkania, sugerujemy skorzystanie z wyszukiwarki placówek. Pod wyszukiwarką znajdują się także odsyłacze do baz teleadresowych instytucji medycznych i terapeutycznych.

Aktualności:

BUNT NASTOLATKA – podcast z webinarium

W serwisie YouTube Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS dostępny jest wykład dra Konrada Piotrowskiego nt. dorastania i buntu nastolatków. Okres buntu to dla młodych ludzi czas tak trudny, jak ważny. Podobnie ...
czytaj dalej »

Azja. Kolejne rekordowe przejęcie narkotyków

Historyczna ilość ketaminy z udaremnionego przemytu -1,26 t Daleki Wschód i Azja biją kolejne rekordy w ilościach przemycanych narkotyków. Masowy wzrost przewożonych ilości wynika prawdopodobnie z ograniczeń w ruchu turystycznym ...
czytaj dalej »

Czy afgańska metamfetamina dotrze do Europy?

Prowincja Farah, jedna z "narkotykowych stref ekonomicznych" południowo-zachodniego Afganistanu Od kilku lat w rejonie południowo-wschodniej Azji i Pacyfiku organy ścigania przechwytują transporty metamfetaminy na niespotykaną dotąd skalę. Możliwe, że masowy ...
czytaj dalej »

Nowa historia narkotyków w Azji

Laos na mapie świata W październiku policja w Laosie dokonała największej w historii regionu konfiskaty narkotyków. Przechwycono ponad 55 milionów pastylek oraz 1,5 tony metamfetaminy. Jest to kolejny rekord w ...
czytaj dalej »

czytaj wszystkie aktualności »

Najnowsze artykuły w czytelni:

Redukcja szkód wśród osób czynnie zażywających substancje psychoaktywne

Pojęcie redukcji szkód odnosi się do polityk, programów i praktyk, których podstawowym celem jest ograniczenie występowania negatywnych konsekwencji zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych związanych z używaniem legalnych oraz nielegalnych substancji psychoaktywnych, ...
zobacz cały artykuł »

Prawnokarne przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii a kodeks karny

Akty ustawodawcze dotyczące problematyki narkomanii, począwszy od ustawy o zapobieganiu narkomanii z roku 1985 aż po ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z roku 2005, przyjęły pewien specyficzny model regulacji zagadnień związanych ...
zobacz cały artykuł »
/ czytelnia, prawo

Raport o stanie narkomanii w Polsce 2020

Na stronie Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii został opublikowany „Raport o stanie narkomanii w Polsce 2020”. Wydawnictwo to prezentuje dane i informacje na temat narkotyków i narkomanii w naszym ...
zobacz cały artykuł »
/ czytelnia, Internet

Zjawisko nowych substancji psychoaktywnych w świetle aktualnych danych

Nowe substancje psychoaktywne (NSP) stanowią jeden z kluczowych obszarów w dyskusji nad problemem narkotykowym zarówno w Polsce, jak i w Europie. Jak pokazują dane europejskie, pomimo pewnych pozytywnych sygnałów, liczba ...
zobacz cały artykuł »
/ analiza, czytelnia

Zróżnicowanie terytorialne problemu narkotyków i narkomanii w Polsce – cz. II

W niniejszym artykule przedstawiam sytuację w zakresie trzech form przeciwdziałania narkomanii: profilaktyki, edukacji i szkoleń realizowanych w poszczególnych województwach w ramach gminnych programów przez jednostki samorządu terytorialnego. Zróżnicowanie terytorialne problemu ...
zobacz cały artykuł »
/ badania, raporty, czytelnia

Zróżnicowanie terytorialne problemu narkotyków i narkomanii w Polsce – cz. I

Analiza danych dotyczących problemu narkotykowego wskazuje na zróżnicowanie terytorialne skali zjawiska narkotyków oraz problemów związanych z ich używaniem. W ramach krajowego systemu monitorującego zbierane są dane dotyczące zjawiska używania narkotyków ...
zobacz cały artykuł »
/ badania, raporty, czytelnia

Narkotyki – odpowiedzialność karna

Zgodnie z prawem, kto posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność karna albo jej brak jest każdorazowo uzależniona od okoliczności faktycznych danej sprawy. Najniższa możliwa kara za ...
zobacz cały artykuł »
/ czytelnia, prawo

Cukier jak kokaina? Przegląd badań i próba ustalenia, czy cukier uzależnia

Jak wiele zagadnień z dziedziny dietetyki, pojęcie „uzależnienia od cukru” znalazło się w wielu krzykliwych nagłówkach portali internetowych czy gazet. Historia pokazuje, że produkty kiedyś uznawane za bezpieczne dla zdrowia i sprzedawane ...
zobacz cały artykuł »