Artykuły

analiza

Wyzwania dotyczące problemu narkotyków i narkomanii stojące przed Europą

Co roku Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) publikuje europejski raport narkotykowy, w którym przedstawiany jest najnowszy przegląd sytuacji narkotykowej w Europie. Analizowane są długoterminowe tendencje i pojawiające się…
zobacz cały artykuł »

5 sierpnia 2022 / analiza • czytelnia

Zjawisko nowych substancji psychoaktywnych w świetle aktualnych danych

Nowe substancje psychoaktywne (NSP) stanowią jeden z kluczowych obszarów w dyskusji nad problemem narkotykowym zarówno w Polsce, jak i w Europie. Jak pokazują dane europejskie, pomimo pewnych pozytywnych sygnałów, liczba…
zobacz cały artykuł »

16 sierpnia 2021 / analiza • czytelnia

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

badania, raporty

Uzależnienia w Polsce: wybrane zagadnienia

Z danych policji i Straży Granicznej wynika, że w 2022 roku najczęściej konfiskowanym narkotykiem była marihuana. Ilość zabezpieczonej marihuany ponad czterokrotnie przewyższyła kolejny najliczniej konfiskowany środek, czyli amfetaminę. W ostatnim…
zobacz cały artykuł »

18 lipca 2024 / badania, raporty • czytelnia

Oszacowanie liczby problemowych użytkowników narkotyków

Celem oszacowania liczby problemowych użytkowników narkotyków jest dostarczenie podstaw do kształtowania polityki wobec narkotyków, w tym oceny potrzeb w zakresie leczenia uzależnień, a także redukcji szkód czy pomocy socjalnej. Określenie…
zobacz cały artykuł »

12 lipca 2024 / badania, raporty • czytelnia

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

diagnostyka

Taki odrażający i taki piękny niezdrowy człowiek. Rozmowy z dziećmi o zdrowiu

Profilaktyce zdrowia wśród dzieci poświęcono w ostatnich latach sporo uwagi. Za główne zagrożenie uznana została otyłość – stad koncentracja na kwestii dobrej diety i ruchu, a także programy ministerialne takie…
zobacz cały artykuł »

28 stycznia 2020 / czytelnia • diagnostyka • profilaktyka

Dlaczego i jak pytać o zgodę. Świadoma zgoda jako warunek prowadzenia badań etnograficznych z udziałem dzieci

W badaniach społecznych, żeby można było mówić o udzieleniu przez badanych świadomej zgody, osoby badane muszą po pierwsze zrozumieć na czym polegać będzie badanie, a po drugie dobrowolnie zadecydować, że…
zobacz cały artykuł »

28 stycznia 2020 / czytelnia • diagnostyka

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

etyka

Praca ze sprawcą przemocy

Przemoc jest zjawiskiem, które od zarania dziejów towarzyszy człowiekowi. Przybierała ona różne formy i opisywano ją na wiele sposobów. Problematyka tego zjawiska jest bardzo złożona i można ją rozpatrywać na…
zobacz cały artykuł »

11 stycznia 2019 / czytelnia • etyka • prawo • przestępczość

Leczenie psychiatryczne osób uzależnionych od narkotyków

Katarzyna Syroka-Marczewska Prawnik Potrzeba leczenia psychiatrycznego osób uzależnionych od narkotyków może wynikać pośrednio lub bezpośrednio z uzależnienia. Bez względu na powyższe należy pamiętać, że leczenie psychiatryczne powinno uwzględniać wolę danej…
zobacz cały artykuł »

11 maja 2018 / czytelnia • etyka • leczenie, redukcja szkód • prawo

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

Internet

Raport o stanie narkomanii w Polsce 2020

Na stronie Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii został opublikowany „Raport o stanie narkomanii w Polsce 2020”. Wydawnictwo to prezentuje dane i informacje na temat narkotyków i narkomanii w naszym…
zobacz cały artykuł »

26 sierpnia 2021 / czytelnia • Internet

Co młodzież robi w Sieci? Wyniki badań „Nastolatki 3.0”

Agnieszka Wrońska, Anna Borkowska Akademia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) Większość nastolatków codziennie korzysta z internetu, a około 30% z nich pozostaje on-line cały czas i to niezależnie od…
zobacz cały artykuł »

1 czerwca 2018 / czytelnia • Internet • profilaktyka • wychowanie

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

kampanie społeczne

Debata trwa. Pięć lat legalizacji cannabis w stanie Kolorado

Już dziewięć stanów USA zalegalizowało rekreacyjne używanie cannabis. Pierwszymi były Kolorado i Waszyngton − administracja Kolorado co roku publikuje raport na temat skutków wprowadzenia nowego prawa. Raporty ukazują się pod…
zobacz cały artykuł »

12 lipca 2018 / czytelnia • kampanie społeczne • polityka antynarkotykowa • prawo • społeczności lokalne, regiony • substancje psychoaktywne

Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie, cz. IV

Poniższy artykuł kończy cykl publikowany w ostatnich trzech numerach „Serwisu Informacyjnego NARKOMANIA” na temat wykorzystywania Internetu do popularyzowania narkotyków i kształtowania wobec nich pozytywnych postaw. Sieć nabiera znaczenia Od 2000…
zobacz cały artykuł »

2 lutego 2013 / czytelnia • dopalacze • Internet • kampanie społeczne • mefedron • mieszanki ziołowe • narkotyki • nowe substancje psychoaktywne • spice

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

leczenie, redukcja szkód

Najbardziej zindywidualizowana redukcja szkód, czyli o behawioralnych strategiach chroniących

Z Matthew R. Pearsonem, profesorem psychologii eksperymentalnej w Center on Alcohol, Substance use, And Addictions (CASAA) przy Uniwersytecie Stanu Nowy Meksyk, rozmawiał Jakub Greń. Dzień dobry, doktorze Pearson. Mów mi…
zobacz cały artykuł »

12 kwietnia 2023 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód

Przestępczość narkotykowa oraz nielegalny rynek narkotyków

W 2021 roku odnotowano 36 282 osoby podejrzane z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, co oznacza wzrost tego wskaźnika w porównaniu do roku 2020 (35 445). Najwięcej osób podejrzanych w 2021…
zobacz cały artykuł »

10 kwietnia 2023 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

mechanizmy uzależnienia

Amfetaminopochodne psychostymulanty − korelaty używania

Amfetaminopochodne psychostymulanty (ang. Amphetamine-type stymulant, ATS) należą do grupy substancji, których głównym składnikiem są amfetamina i metamfetamina. Zażywanie tych substancji staje się coraz częstsze, do tego stopnia, że są one…
zobacz cały artykuł »

11 kwietnia 2018 / badania, raporty • czytelnia • mechanizmy uzależnienia • nowe substancje psychoaktywne • substancje psychoaktywne

FILAR DRUGI – o redukcji szkód

Krok po kroku trzy filary pracy z uzależnieniami. Drugi, często traktowany po macoszemu, bo łączący się z niezrozumieniem tego, czym jest uzależnienie i jakie trudności skutki się z nim wiążą.…
zobacz cały artykuł »

23 stycznia 2018 / leczenie, redukcja szkód • mechanizmy uzależnienia • okiem praktyka

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

nowe substancje psychoaktywne

Nowe substancje psychoaktywne – coraz groźniejsze

Obecnie europejski system wczesnego ostrzegania EMCDDA monitoruje ponad 620 nowych substancji psychoaktywnych w stosunku do 350 w roku 2013. Liczba ta obejmuje 24 nowe fentanyle − silne opioidy. Kontakt z…
zobacz cały artykuł »

1 sierpnia 2018 / badania, raporty • czytelnia • nowe substancje psychoaktywne • profilaktyka

Amfetaminopochodne psychostymulanty − korelaty używania

Amfetaminopochodne psychostymulanty (ang. Amphetamine-type stymulant, ATS) należą do grupy substancji, których głównym składnikiem są amfetamina i metamfetamina. Zażywanie tych substancji staje się coraz częstsze, do tego stopnia, że są one…
zobacz cały artykuł »

11 kwietnia 2018 / badania, raporty • czytelnia • mechanizmy uzależnienia • nowe substancje psychoaktywne • substancje psychoaktywne

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

polityka antynarkotykowa

Debata trwa. Pięć lat legalizacji cannabis w stanie Kolorado

Już dziewięć stanów USA zalegalizowało rekreacyjne używanie cannabis. Pierwszymi były Kolorado i Waszyngton − administracja Kolorado co roku publikuje raport na temat skutków wprowadzenia nowego prawa. Raporty ukazują się pod…
zobacz cały artykuł »

12 lipca 2018 / czytelnia • kampanie społeczne • polityka antynarkotykowa • prawo • społeczności lokalne, regiony • substancje psychoaktywne

Leczenie substytucyjne na receptę − dlaczego, jak i dla kogo?

Rozwój lecznictwa substytucyjnego w Polsce to historia małych kroków, za pomocą których terapia metadonowa mozolnie zdobywała sobie kolejne przyczółki, by je później umacniać. Brak dostępu do tego świadczenia jeszcze w…
zobacz cały artykuł »

22 marca 2018 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • polityka antynarkotykowa • pomoc

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

pomoc

Psychiatria dzieci i młodzieży w Polsce

Sieć Obywatelska Watchdog opublikowała raport o psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia, oddziałów NFZ oraz szpitali mających oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży.…
zobacz cały artykuł »

16 lipca 2019 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • pomoc

Leczenie substytucyjne na receptę − dlaczego, jak i dla kogo?

Rozwój lecznictwa substytucyjnego w Polsce to historia małych kroków, za pomocą których terapia metadonowa mozolnie zdobywała sobie kolejne przyczółki, by je później umacniać. Brak dostępu do tego świadczenia jeszcze w…
zobacz cały artykuł »

22 marca 2018 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • polityka antynarkotykowa • pomoc

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

prawo

Międzynarodowe i krajowe regulacje dotyczące cannabis

Współcześnie polityka prohibicji zaczyna podlegać coraz to wyraźniejszej ewolucji i różnicowaniu od pierwotnej jej formy, którą określić można mianem prohibicji twardej (prawny zakaz realizacji wszelkich form podaży i konsumpcji środków…
zobacz cały artykuł »

11 kwietnia 2024 / czytelnia • prawo

Zmiany w polityce narkotykowej dotyczące konopi indyjskich

Niniejszy artykuł przedstawia przede wszystkim wybrane elementy podsumowania niemieckiego raportu opracowanego w celu analizy sytuacji dotyczącej legalizacji marihuany w Niemczech, która jest planowana w 2024 roku. Raport został sfinansowany przez…
zobacz cały artykuł »

15 stycznia 2024 / czytelnia • prawo

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

profilaktyka

O profilaktyce raz jeszcze…

W artykule omówione zostaną wybrane aspekty profilaktyki odwołującej się do podstaw naukowych. Jego celem jest przybliżenie wiedzy dotyczącej problematyki podejmowanej w programach profilaktycznych oraz skutecznych strategii i metod oddziaływań profilaktycznych.…
zobacz cały artykuł »

26 października 2023 / czytelnia • profilaktyka

Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka – ewaluacja projektu

W 2022 roku zakończył się dwuletni projekt pod nazwą „Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka”. Realizowany był on przez Towarzystwo Nowa Kuźnia. Powstał z…
zobacz cały artykuł »

25 lipca 2023 / czytelnia • profilaktyka

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

programy profilaktyczne

Praca z grupami psychokorekcyjnymi po zawieszeniu działalności stacjonarnej terenowych ośrodków Fundacji Praesterno

Od 1994 r. Fundacja Praesterno prowadzi Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej, którego beneficjentem jest młodzież w wieku 13–19 lat (około 500 osób rocznie) i członkowie rodzin tej młodzieży.  Program skierowany…
zobacz cały artykuł »

2 czerwca 2020 / badania, raporty • czytelnia • programy profilaktyczne

Ocena skuteczności programu Fred Goes Net

Rozwój programów selektywnych nie następował bez oporów. Przy wdrażaniu tego typu programów zawsze istnieje obawa przed stygmatyzacją grup docelowych i budowaniem wobec nich uprzedzeń ze strony przedstawicieli niektórych instytucji czy…
zobacz cały artykuł »

10 lipca 2016 / czytelnia • programy profilaktyczne

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

przestępczość

Praca ze sprawcą przemocy

Przemoc jest zjawiskiem, które od zarania dziejów towarzyszy człowiekowi. Przybierała ona różne formy i opisywano ją na wiele sposobów. Problematyka tego zjawiska jest bardzo złożona i można ją rozpatrywać na…
zobacz cały artykuł »

11 stycznia 2019 / czytelnia • etyka • prawo • przestępczość

Nieznaczna ilość narkotyków na własny użytek – jako przesłanki umorzenia postępowania na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W polskim porządku prawnym od 9 grudnia 2011 r. obowiązuje przepis art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczący osób pełnoletnich. Wprowadzenie tego artykułu do ustawy miało niewątpliwie na celu w…
zobacz cały artykuł »

11 czerwca 2014 / czytelnia • prawo • przestępczość

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

rodzice

Komunikat typu Ja

W sytuacjach dla nas trudnych mamy tendencję do nadawania komunikatów typu Ty. Stwierdzamy: „Nigdy mnie nie słuchasz”, „Znowu się spóźniasz”, „Cały dzień siedzisz na kanapie i nic nie robisz”. Skupiamy…
zobacz cały artykuł »

17 grudnia 2020 / czytelnia • rodzice • wychowanie

Wyrzucenie osoby uzależnionej od substancji psychotropowych lub środków odurzających z domu – aspekty prawne

Zdarzają się sytuacje, w których rodziny osób uzależnionych od substancji psychotropowych lub środków odurzających podejmują decyzję, że dalsze wspólne zamieszkiwanie nie jest już możliwe i wyrzucają taką osobę z domu.…
zobacz cały artykuł »

9 października 2017 / czytelnia • etyka • prawo • rodzice

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

społeczności lokalne, regiony

Debata trwa. Pięć lat legalizacji cannabis w stanie Kolorado

Już dziewięć stanów USA zalegalizowało rekreacyjne używanie cannabis. Pierwszymi były Kolorado i Waszyngton − administracja Kolorado co roku publikuje raport na temat skutków wprowadzenia nowego prawa. Raporty ukazują się pod…
zobacz cały artykuł »

12 lipca 2018 / czytelnia • kampanie społeczne • polityka antynarkotykowa • prawo • społeczności lokalne, regiony • substancje psychoaktywne

Miejsce problematyki uzależnień w kształceniu dyplomowym i podyplomowym − dyskusja panelowa

Dyskusja panelowa na konferencji „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka”, dotycząca stopnia, w jakim problematyka uzależnień występuje w programach uczelni wyższych. prowadząca: Bogusława Bukowska, Zastępca Dyrektora KBPN uczestnicy: Jarosław…
zobacz cały artykuł »

9 września 2017 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • polityka antynarkotykowa • społeczności lokalne, regiony • szkoła

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

subkultury

Tatuaż i piercing a zachowania problemowe młodzieży

W krajach zachodnich moda na tatuaż i piercing zaczęła się już w latach 70. W Polsce moda na te sposoby modyfikowania ciała pojawiła się stosunkowo niedawno, wraz z przemianami lat…
zobacz cały artykuł »

2 lutego 2013 / czytelnia • diagnostyka • subkultury

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

substancje psychoaktywne

Cukier jak kokaina? Przegląd badań i próba ustalenia, czy cukier uzależnia

Jak wiele zagadnień z dziedziny dietetyki, pojęcie „uzależnienia od cukru” znalazło się w wielu krzykliwych nagłówkach portali internetowych czy gazet. Historia pokazuje, że produkty kiedyś uznawane za bezpieczne dla zdrowia i sprzedawane…
zobacz cały artykuł »

10 lutego 2021 / czytelnia • substancje psychoaktywne

Debata trwa. Pięć lat legalizacji cannabis w stanie Kolorado

Już dziewięć stanów USA zalegalizowało rekreacyjne używanie cannabis. Pierwszymi były Kolorado i Waszyngton − administracja Kolorado co roku publikuje raport na temat skutków wprowadzenia nowego prawa. Raporty ukazują się pod…
zobacz cały artykuł »

12 lipca 2018 / czytelnia • kampanie społeczne • polityka antynarkotykowa • prawo • społeczności lokalne, regiony • substancje psychoaktywne

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

szkoła

Co młodzież robi w Sieci? Wyniki badań „Nastolatki 3.0”

Agnieszka Wrońska, Anna Borkowska Akademia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) Obecność w sieci stała się dla nastolatków niemalże normą społeczną, a dzięki technologii mobilnej internet towarzyszy im praktycznie w…
zobacz cały artykuł »

11 października 2017 / badania, raporty • czytelnia • Internet • szkoła • uzależnienia behawioralne • wychowanie

Miejsce problematyki uzależnień w kształceniu dyplomowym i podyplomowym − dyskusja panelowa

Dyskusja panelowa na konferencji „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka”, dotycząca stopnia, w jakim problematyka uzależnień występuje w programach uczelni wyższych. prowadząca: Bogusława Bukowska, Zastępca Dyrektora KBPN uczestnicy: Jarosław…
zobacz cały artykuł »

9 września 2017 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • polityka antynarkotykowa • społeczności lokalne, regiony • szkoła

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

uzależnienia behawioralne

Co młodzież robi w Sieci? Wyniki badań „Nastolatki 3.0”

Agnieszka Wrońska, Anna Borkowska Akademia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) Obecność w sieci stała się dla nastolatków niemalże normą społeczną, a dzięki technologii mobilnej internet towarzyszy im praktycznie w…
zobacz cały artykuł »

11 października 2017 / badania, raporty • czytelnia • Internet • szkoła • uzależnienia behawioralne • wychowanie

Hazard — nowe wyzwanie

Alea iacta est (‘kości zostały rzucone’)Gajusz Juliusz Cezar Istnieją różne klasyfikacje hazardu. Można wyróżnić hazard rekreacyjny (rozrywka, forma spędzania wolnego czasu), hazard ryzykowny (negatywne skutki grania są jeszcze na tyle…
zobacz cały artykuł »

2 lutego 2013 / czytelnia • uzależnienia behawioralne

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

współpraca międzynarodowa

Anonimowi Narkomani

Kim są członkowie NA1? Anonimowi Narkomani to międzynarodowa, wewnętrznie zorganizowana Wspólnota, która służy zdrowiejącym uzależnionym. Obecnie działa ona w ponad 139 krajach. Jej charakter jest niedochodowy. Anonimowi Narkomani (Narcotics Anonymous,…
zobacz cały artykuł »

3 marca 2018 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • pomoc • współpraca międzynarodowa

Działania z zakresu redukcji szkód w Polsce i w Europie

Sytuacja w Europie Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii od kilku lat zbiera dane z programów redukcji szkód. Współpracuje też z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) w celu…
zobacz cały artykuł »

2 lutego 2013 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • współpraca międzynarodowa

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

współuzależnienie

WYSTAWIANIE CUKIERNICY

Czym jest w rzeczywistości współuzależnienie i jak daleko sięgają jego konsekwencje? Jak wreszcie można usuwać jego długofalowe skutki? Czasem zastanawiam się czy przypadkiem nie wciskam osób, z którymi pracuję głębiej…
zobacz cały artykuł »

29 grudnia 2017 / okiem praktyka • współuzależnienie

WSPÓŁUZALEŻNIENIE

Zalega mi, uwiera kawałek związany z uzależnieniem, to znaczy współuzależnienia. To jak ciągle jeszcze postrzega się cel pracy z osobą współuzależnioną budzi moje poważne wątpliwości. Moje myślenie zaczęło się od…
zobacz cały artykuł »

29 grudnia 2016 / mechanizmy uzależnienia • okiem praktyka • współuzależnienie

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

wychowanie

Komunikat typu Ja

W sytuacjach dla nas trudnych mamy tendencję do nadawania komunikatów typu Ty. Stwierdzamy: „Nigdy mnie nie słuchasz”, „Znowu się spóźniasz”, „Cały dzień siedzisz na kanapie i nic nie robisz”. Skupiamy…
zobacz cały artykuł »

17 grudnia 2020 / czytelnia • rodzice • wychowanie

Co młodzież robi w Sieci? Wyniki badań „Nastolatki 3.0”

Agnieszka Wrońska, Anna Borkowska Akademia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) Większość nastolatków codziennie korzysta z internetu, a około 30% z nich pozostaje on-line cały czas i to niezależnie od…
zobacz cały artykuł »

1 czerwca 2018 / czytelnia • Internet • profilaktyka • wychowanie

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »