Artykuły

analiza

Zjawisko nowych substancji psychoaktywnych w świetle aktualnych danych

Nowe substancje psychoaktywne (NSP) stanowią jeden z kluczowych obszarów w dyskusji nad problemem narkotykowym zarówno w Polsce, jak i w Europie. Jak pokazują dane europejskie, pomimo pewnych pozytywnych sygnałów, liczba…
zobacz cały artykuł »

16 sierpnia 2021 / analiza • czytelnia

Kannabinoidy w medycynie

Przetwory konopi indyjskich stanowią najczęściej sprzedawany i najpowszechniej używany narkotyk na świecie. Według WHO rocznie w celach rekreacyjnych używa ich ok. 147 mln ludzi, co stanowi 2,5% światowej populacji. W…
zobacz cały artykuł »

21 października 2020 / analiza • czytelnia

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

badania, raporty

Motywy używania nowych substancji psychoaktywnych w trzech grupach użytkowników: rekreacyjnych, zmarginalizowanych i aktywnych w Internecie

Celem artykułu jest przedstawienie motywów używania nowych substancji psychoaktywnych wśród użytkowników w Polsce oraz ocena związków między motywami a spożywaniem różnych rodzajów NSP. Wprowadzenie Nowe substancje psychoaktywne (NSP), nazywane również…
zobacz cały artykuł »

24 listopada 2022 / badania, raporty • czytelnia

Zróżnicowanie terytorialne problemu narkotyków i narkomanii w Polsce – cz. II

W niniejszym artykule przedstawiam sytuację w zakresie trzech form przeciwdziałania narkomanii: profilaktyki, edukacji i szkoleń realizowanych w poszczególnych województwach w ramach gminnych programów przez jednostki samorządu terytorialnego. Zróżnicowanie terytorialne problemu…
zobacz cały artykuł »

6 sierpnia 2021 / badania, raporty • czytelnia

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

diagnostyka

Taki odrażający i taki piękny niezdrowy człowiek. Rozmowy z dziećmi o zdrowiu

Profilaktyce zdrowia wśród dzieci poświęcono w ostatnich latach sporo uwagi. Za główne zagrożenie uznana została otyłość – stad koncentracja na kwestii dobrej diety i ruchu, a także programy ministerialne takie…
zobacz cały artykuł »

28 stycznia 2020 / czytelnia • diagnostyka • profilaktyka

Dlaczego i jak pytać o zgodę. Świadoma zgoda jako warunek prowadzenia badań etnograficznych z udziałem dzieci

W badaniach społecznych, żeby można było mówić o udzieleniu przez badanych świadomej zgody, osoby badane muszą po pierwsze zrozumieć na czym polegać będzie badanie, a po drugie dobrowolnie zadecydować, że…
zobacz cały artykuł »

28 stycznia 2020 / czytelnia • diagnostyka

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

etyka

Praca ze sprawcą przemocy

Przemoc jest zjawiskiem, które od zarania dziejów towarzyszy człowiekowi. Przybierała ona różne formy i opisywano ją na wiele sposobów. Problematyka tego zjawiska jest bardzo złożona i można ją rozpatrywać na…
zobacz cały artykuł »

11 stycznia 2019 / czytelnia • etyka • prawo • przestępczość

Społeczność terapeutyczna w rehabilitacji uzależnień, cz. II

Społeczność terapeutyczna to metoda niewątpliwie najbardziej efektywna w rehabilitacji pełnoobjawowego uzależnienia narkotykowego. Jest ona także najlepiej dostosowana do terapeutycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych potrzeb rehabilitacji narkomanii, warunkowanych złożoną i wieloaspektową naturą…
zobacz cały artykuł »

22 sierpnia 2018 / czytelnia • etyka • leczenie, redukcja szkód

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

Internet

Raport o stanie narkomanii w Polsce 2020

Na stronie Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii został opublikowany „Raport o stanie narkomanii w Polsce 2020”. Wydawnictwo to prezentuje dane i informacje na temat narkotyków i narkomanii w naszym…
zobacz cały artykuł »

26 sierpnia 2021 / czytelnia • Internet

Co młodzież robi w Sieci? Wyniki badań „Nastolatki 3.0”

Agnieszka Wrońska, Anna Borkowska Akademia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) Większość nastolatków codziennie korzysta z internetu, a około 30% z nich pozostaje on-line cały czas i to niezależnie od…
zobacz cały artykuł »

1 czerwca 2018 / czytelnia • Internet • profilaktyka • wychowanie

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

kampanie społeczne

Debata trwa. Pięć lat legalizacji cannabis w stanie Kolorado

Już dziewięć stanów USA zalegalizowało rekreacyjne używanie cannabis. Pierwszymi były Kolorado i Waszyngton − administracja Kolorado co roku publikuje raport na temat skutków wprowadzenia nowego prawa. Raporty ukazują się pod…
zobacz cały artykuł »

12 lipca 2018 / czytelnia • kampanie społeczne • polityka antynarkotykowa • prawo • społeczności lokalne, regiony • substancje psychoaktywne

Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie, cz. IV

Poniższy artykuł kończy cykl publikowany w ostatnich trzech numerach „Serwisu Informacyjnego NARKOMANIA” na temat wykorzystywania Internetu do popularyzowania narkotyków i kształtowania wobec nich pozytywnych postaw. Sieć nabiera znaczenia Od 2000…
zobacz cały artykuł »

2 lutego 2013 / czytelnia • dopalacze • Internet • kampanie społeczne • mefedron • mieszanki ziołowe • narkotyki • nowe substancje psychoaktywne • spice

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

leczenie, redukcja szkód

30 lat leczenia substytucyjnego w Polsce

Polska była pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, który wprowadził do praktyki klinicznej leczenie substytucyjne, przede wszystkim w związku z szybkim rozpowszechnieniem zakażeń HIV. Według danych PZH w 1991 roku osoby uzależnione…
zobacz cały artykuł »

14 listopada 2022 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód

Redukcja szkód wśród osób czynnie zażywających substancje psychoaktywne

Pojęcie redukcji szkód odnosi się do polityk, programów i praktyk, których podstawowym celem jest ograniczenie występowania negatywnych konsekwencji zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych związanych z używaniem legalnych oraz nielegalnych substancji psychoaktywnych,…
zobacz cały artykuł »

13 grudnia 2021 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

mechanizmy uzależnienia

Amfetaminopochodne psychostymulanty − korelaty używania

Amfetaminopochodne psychostymulanty (ang. Amphetamine-type stymulant, ATS) należą do grupy substancji, których głównym składnikiem są amfetamina i metamfetamina. Zażywanie tych substancji staje się coraz częstsze, do tego stopnia, że są one…
zobacz cały artykuł »

11 kwietnia 2018 / badania, raporty • czytelnia • mechanizmy uzależnienia • nowe substancje psychoaktywne • substancje psychoaktywne

FILAR DRUGI – o redukcji szkód

Krok po kroku trzy filary pracy z uzależnieniami. Drugi, często traktowany po macoszemu, bo łączący się z niezrozumieniem tego, czym jest uzależnienie i jakie trudności skutki się z nim wiążą.…
zobacz cały artykuł »

23 stycznia 2018 / leczenie, redukcja szkód • mechanizmy uzależnienia • okiem praktyka

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

nowe substancje psychoaktywne

Nowe substancje psychoaktywne – coraz groźniejsze

Obecnie europejski system wczesnego ostrzegania EMCDDA monitoruje ponad 620 nowych substancji psychoaktywnych w stosunku do 350 w roku 2013. Liczba ta obejmuje 24 nowe fentanyle − silne opioidy. Kontakt z…
zobacz cały artykuł »

1 sierpnia 2018 / badania, raporty • czytelnia • nowe substancje psychoaktywne • profilaktyka

Amfetaminopochodne psychostymulanty − korelaty używania

Amfetaminopochodne psychostymulanty (ang. Amphetamine-type stymulant, ATS) należą do grupy substancji, których głównym składnikiem są amfetamina i metamfetamina. Zażywanie tych substancji staje się coraz częstsze, do tego stopnia, że są one…
zobacz cały artykuł »

11 kwietnia 2018 / badania, raporty • czytelnia • mechanizmy uzależnienia • nowe substancje psychoaktywne • substancje psychoaktywne

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

polityka antynarkotykowa

Debata trwa. Pięć lat legalizacji cannabis w stanie Kolorado

Już dziewięć stanów USA zalegalizowało rekreacyjne używanie cannabis. Pierwszymi były Kolorado i Waszyngton − administracja Kolorado co roku publikuje raport na temat skutków wprowadzenia nowego prawa. Raporty ukazują się pod…
zobacz cały artykuł »

12 lipca 2018 / czytelnia • kampanie społeczne • polityka antynarkotykowa • prawo • społeczności lokalne, regiony • substancje psychoaktywne

Leczenie substytucyjne na receptę − dlaczego, jak i dla kogo?

Rozwój lecznictwa substytucyjnego w Polsce to historia małych kroków, za pomocą których terapia metadonowa mozolnie zdobywała sobie kolejne przyczółki, by je później umacniać. Brak dostępu do tego świadczenia jeszcze w…
zobacz cały artykuł »

22 marca 2018 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • polityka antynarkotykowa • pomoc

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

pomoc

Psychiatria dzieci i młodzieży w Polsce

Sieć Obywatelska Watchdog opublikowała raport o psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia, oddziałów NFZ oraz szpitali mających oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży1)Pełny…
zobacz cały artykuł »

16 lipca 2019 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • pomoc

Leczenie substytucyjne na receptę − dlaczego, jak i dla kogo?

Rozwój lecznictwa substytucyjnego w Polsce to historia małych kroków, za pomocą których terapia metadonowa mozolnie zdobywała sobie kolejne przyczółki, by je później umacniać. Brak dostępu do tego świadczenia jeszcze w…
zobacz cały artykuł »

22 marca 2018 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • polityka antynarkotykowa • pomoc

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

prawo

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych pozwoli zaszczepionym, którzy byli hospitalizowani z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych, ubiegać się o świadczenia kompensacyjne, wykorzystując prostą ścieżkę bez udziału sądów. Możliwość uzyskania świadczenia kompensacyjnego odnosi…
zobacz cały artykuł »

13 czerwca 2022 / czytelnia • prawo

Prawnokarne przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii a kodeks karny

Akty ustawodawcze dotyczące problematyki narkomanii, począwszy od ustawy o zapobieganiu narkomanii z roku 1985 aż po ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z roku 2005, przyjęły pewien specyficzny model regulacji zagadnień związanych…
zobacz cały artykuł »

26 listopada 2021 / czytelnia • prawo

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

profilaktyka

Profilaktyka w zintegrowanym rejestrze kwalifikacji. Szansa dla jakości

Jednym z kluczowych elementów, który wpływa na realizację programów profilaktycznych, jest, oprócz dobrze zaprojektowanego programu, odpowiednie przygotowanie realizatorów do jego prowadzenia w środowisku szkolnym lub lokalnym. W praktyce ten poziom…
zobacz cały artykuł »

16 stycznia 2021 / czytelnia • profilaktyka

(Nie)wiedza na temat (nad)używania substancji psychoaktywnych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – stan wiedzy oraz działania prewencyjne

Wiedza na temat zagadnienia (nad)używania substancji psychoaktywnych i uzależnień osób niepełnosprawnych intelektualnie jest w Polsce i za granicą bardzo fragmentaryczna. W związku z tym nieznana jest i skala zjawiska, i…
zobacz cały artykuł »

3 grudnia 2020 / czytelnia • profilaktyka

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

programy profilaktyczne

Praca z grupami psychokorekcyjnymi po zawieszeniu działalności stacjonarnej terenowych ośrodków Fundacji Praesterno

Od 1994 r. Fundacja Praesterno prowadzi Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej, którego beneficjentem jest młodzież w wieku 13–19 lat (około 500 osób rocznie) i członkowie rodzin tej młodzieży.  Program skierowany…
zobacz cały artykuł »

2 czerwca 2020 / badania, raporty • czytelnia • programy profilaktyczne

Ocena skuteczności programu Fred Goes Net

Rozwój programów selektywnych nie następował bez oporów. Przy wdrażaniu tego typu programów zawsze istnieje obawa przed stygmatyzacją grup docelowych i budowaniem wobec nich uprzedzeń ze strony przedstawicieli niektórych instytucji czy…
zobacz cały artykuł »

10 lipca 2016 / czytelnia • programy profilaktyczne

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

przestępczość

Praca ze sprawcą przemocy

Przemoc jest zjawiskiem, które od zarania dziejów towarzyszy człowiekowi. Przybierała ona różne formy i opisywano ją na wiele sposobów. Problematyka tego zjawiska jest bardzo złożona i można ją rozpatrywać na…
zobacz cały artykuł »

11 stycznia 2019 / czytelnia • etyka • prawo • przestępczość

Nieznaczna ilość narkotyków na własny użytek – jako przesłanki umorzenia postępowania na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W polskim porządku prawnym od 9 grudnia 2011 r. obowiązuje przepis art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczący osób pełnoletnich. Wprowadzenie tego artykułu do ustawy miało niewątpliwie na celu w…
zobacz cały artykuł »

11 czerwca 2014 / czytelnia • prawo • przestępczość

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

rodzice

Komunikat typu Ja

W sytuacjach dla nas trudnych mamy tendencję do nadawania komunikatów typu Ty. Stwierdzamy: „Nigdy mnie nie słuchasz”, „Znowu się spóźniasz”, „Cały dzień siedzisz na kanapie i nic nie robisz”. Skupiamy…
zobacz cały artykuł »

17 grudnia 2020 / czytelnia • rodzice • wychowanie

Wyrzucenie osoby uzależnionej od substancji psychotropowych lub środków odurzających z domu – aspekty prawne

Zdarzają się sytuacje, w których rodziny osób uzależnionych od substancji psychotropowych lub środków odurzających podejmują decyzję, że dalsze wspólne zamieszkiwanie nie jest już możliwe i wyrzucają taką osobę z domu.…
zobacz cały artykuł »

9 października 2017 / czytelnia • etyka • prawo • rodzice

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

społeczności lokalne, regiony

Debata trwa. Pięć lat legalizacji cannabis w stanie Kolorado

Już dziewięć stanów USA zalegalizowało rekreacyjne używanie cannabis. Pierwszymi były Kolorado i Waszyngton − administracja Kolorado co roku publikuje raport na temat skutków wprowadzenia nowego prawa. Raporty ukazują się pod…
zobacz cały artykuł »

12 lipca 2018 / czytelnia • kampanie społeczne • polityka antynarkotykowa • prawo • społeczności lokalne, regiony • substancje psychoaktywne

Miejsce problematyki uzależnień w kształceniu dyplomowym i podyplomowym − dyskusja panelowa

Dyskusja panelowa na konferencji „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka”, dotycząca stopnia, w jakim problematyka uzależnień występuje w programach uczelni wyższych. prowadząca: Bogusława Bukowska, Zastępca Dyrektora KBPN uczestnicy: Jarosław…
zobacz cały artykuł »

9 września 2017 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • polityka antynarkotykowa • społeczności lokalne, regiony • szkoła

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

subkultury

Tatuaż i piercing a zachowania problemowe młodzieży

W krajach zachodnich moda na tatuaż i piercing zaczęła się już w latach 70. W Polsce moda na te sposoby modyfikowania ciała pojawiła się stosunkowo niedawno, wraz z przemianami lat…
zobacz cały artykuł »

2 lutego 2013 / czytelnia • diagnostyka • subkultury

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

substancje psychoaktywne

Cukier jak kokaina? Przegląd badań i próba ustalenia, czy cukier uzależnia

Jak wiele zagadnień z dziedziny dietetyki, pojęcie „uzależnienia od cukru” znalazło się w wielu krzykliwych nagłówkach portali internetowych czy gazet. Historia pokazuje, że produkty kiedyś uznawane za bezpieczne dla zdrowia i sprzedawane…
zobacz cały artykuł »

10 lutego 2021 / czytelnia • substancje psychoaktywne

Debata trwa. Pięć lat legalizacji cannabis w stanie Kolorado

Już dziewięć stanów USA zalegalizowało rekreacyjne używanie cannabis. Pierwszymi były Kolorado i Waszyngton − administracja Kolorado co roku publikuje raport na temat skutków wprowadzenia nowego prawa. Raporty ukazują się pod…
zobacz cały artykuł »

12 lipca 2018 / czytelnia • kampanie społeczne • polityka antynarkotykowa • prawo • społeczności lokalne, regiony • substancje psychoaktywne

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

szkoła

Co młodzież robi w Sieci? Wyniki badań „Nastolatki 3.0”

Agnieszka Wrońska, Anna Borkowska Akademia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) Obecność w sieci stała się dla nastolatków niemalże normą społeczną, a dzięki technologii mobilnej internet towarzyszy im praktycznie w…
zobacz cały artykuł »

11 października 2017 / badania, raporty • czytelnia • Internet • szkoła • uzależnienia behawioralne • wychowanie

Miejsce problematyki uzależnień w kształceniu dyplomowym i podyplomowym − dyskusja panelowa

Dyskusja panelowa na konferencji „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka”, dotycząca stopnia, w jakim problematyka uzależnień występuje w programach uczelni wyższych. prowadząca: Bogusława Bukowska, Zastępca Dyrektora KBPN uczestnicy: Jarosław…
zobacz cały artykuł »

9 września 2017 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • polityka antynarkotykowa • społeczności lokalne, regiony • szkoła

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

uzależnienia behawioralne

Co młodzież robi w Sieci? Wyniki badań „Nastolatki 3.0”

Agnieszka Wrońska, Anna Borkowska Akademia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) Obecność w sieci stała się dla nastolatków niemalże normą społeczną, a dzięki technologii mobilnej internet towarzyszy im praktycznie w…
zobacz cały artykuł »

11 października 2017 / badania, raporty • czytelnia • Internet • szkoła • uzależnienia behawioralne • wychowanie

Hazard — nowe wyzwanie

Alea iacta est (‘kości zostały rzucone’)1)Znane powiedzenie Juliusza Cezara, wypowiedziane przy przekraczaniu Rubikonu, które oznacza, że nie można już cofnąć decyzji, tak jak nie można było wycofać się z gry…
zobacz cały artykuł »

2 lutego 2013 / czytelnia • uzależnienia behawioralne

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

współpraca międzynarodowa

Anonimowi Narkomani

Kim są członkowie NA1? Anonimowi Narkomani to międzynarodowa, wewnętrznie zorganizowana Wspólnota, która służy zdrowiejącym uzależnionym. Obecnie działa ona w ponad 139 krajach. Jej charakter jest niedochodowy. Anonimowi Narkomani (Narcotics Anonymous,…
zobacz cały artykuł »

3 marca 2018 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • pomoc • współpraca międzynarodowa

Działania z zakresu redukcji szkód w Polsce i w Europie

Sytuacja w Europie Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii od kilku lat zbiera dane z programów redukcji szkód. Współpracuje też z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) w celu…
zobacz cały artykuł »

2 lutego 2013 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • współpraca międzynarodowa

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

współuzależnienie

WYSTAWIANIE CUKIERNICY

Czym jest w rzeczywistości współuzależnienie i jak daleko sięgają jego konsekwencje? Jak wreszcie można usuwać jego długofalowe skutki? Czasem zastanawiam się czy przypadkiem nie wciskam osób, z którymi pracuję głębiej…
zobacz cały artykuł »

29 grudnia 2017 / okiem praktyka • współuzależnienie

WSPÓŁUZALEŻNIENIE

Zalega mi, uwiera kawałek związany z uzależnieniem, to znaczy współuzależnienia. To jak ciągle jeszcze postrzega się cel pracy z osobą współuzależnioną budzi moje poważne wątpliwości. Moje myślenie zaczęło się od…
zobacz cały artykuł »

29 grudnia 2016 / mechanizmy uzależnienia • okiem praktyka • współuzależnienie

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

wychowanie

Komunikat typu Ja

W sytuacjach dla nas trudnych mamy tendencję do nadawania komunikatów typu Ty. Stwierdzamy: „Nigdy mnie nie słuchasz”, „Znowu się spóźniasz”, „Cały dzień siedzisz na kanapie i nic nie robisz”. Skupiamy…
zobacz cały artykuł »

17 grudnia 2020 / czytelnia • rodzice • wychowanie

Co młodzież robi w Sieci? Wyniki badań „Nastolatki 3.0”

Agnieszka Wrońska, Anna Borkowska Akademia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) Większość nastolatków codziennie korzysta z internetu, a około 30% z nich pozostaje on-line cały czas i to niezależnie od…
zobacz cały artykuł »

1 czerwca 2018 / czytelnia • Internet • profilaktyka • wychowanie

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »