Materiały dla specjalistów

Spis treści pokaż
Na tej stronie znajdą Państwo materiały skierowane do osób stykających się z problematyką narkotyków i profilaktyki w pracy. Część zasobów nastawionych jest na pogłębienie wiedzy dotyczącej substancji psychoaktywnych i uzależnień, część może posłużyć jako pomysły na lekcje lub zajęcia warsztatowe, część dotyczy pracy z rodzicami. Zachęcamy również do skorzystania ze szkoleń internetowych.

Informacje o substancjach psychoaktywnych

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Program „Unplugged”

program profilaktyczny unplugged

Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” został opracowany przez europejską agencję przeciwdziałania narkomanii EU-Dap.
Jest to szkolny program profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat. Program jest realizowany w klasach szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 3 spotkań dla rodziców uczniów uczestniczących w programie. Program realizowany jest przez przeszkolnych wcześniej pedagogów, którzy znają swoją grupę odbiorców. Sa to zazwyczaj nauczyciele praktycy, którzy na co dzień pracują w szkole, w której realizowany jest program. „Unplugged” bazuje przede wszystkim w odwołaniu do czynników chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych.

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji o programie oraz lista trenerów i aktualne materiały znajdują się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji
Informacja KBPN
Strona autorska programu


CANDIS

program candis dla użytkowników marihuanyCANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.
Na stronie programu znajdują się m.in. informacje objaśniające problem nadużywania marihuany (cannabis), informacje prawne oraz możliwość przetestowania swoich nawyków.

Strona programu CANDIS

Program Fred Goes Net

Program wczesnej pomocy Fred logoProgram krótkiej interwencji dla osób w wieku 14 – 21 lat, które doznały problemów (np. konflikt z prawem) na tle używania substancji psychoaktywnych. Na program składają się indywidualna rozmowa oraz 8-godzinne zajęcia w niewielkiej grupie równieśniczej.

Strona programu Fred

Akademia Dorosłości

profilaktyka pozytywna - program adresowany do młodzieży

Program profilaktyczny adresowany do młodzieży w wieku 14 – 19 lat. Celem programu jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności radzenia sobie z kryzysem wieku dojrzewania oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Program przewiduje cykl 12 spotkań, podczas których młodzież uczy się konstruktywnych zachowań związanych z rozwiązywaniem problemów interpersonalnych oraz intrapsychicznych.

Strona programu

Strona zawiera m.in filmy pokazowe dla młodzieży z dokładnymi wskazówkami dla prowadzących zajęcia, podręcznik trenera oraz scenariusze zajęć z omówieniem ich tematyki.
www: /b>Akademia Dorosłości

Filmy uporządkowane wg opisów:

Część I – konflikt | zobacz opis
1. | 2. | 3. | 4.

Część II – porozumienie | zobacz opis
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.

Programy rekomendowane

Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień logo

Oficjalna strona Ministerstwa Zdrowia zawierająca bazę programów profilaktycznych o sprawdzonej skuteczności.

Przejdź do strony

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ Z MŁODZIEŻĄ

Konspekt zajęć „NARKOTYKI? NA CO MI TO”?

narkotyki? na co mi to. Konspekt zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli

Konspekt zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli szkół gimnazjalnych przygotowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki? Na co mi to. Odleć z nami, nie z narkotykami!” realizowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a której honorowego patronatu udzielił Minister Zdrowia. Celem zajęć jest podniesienie świadomości młodzieży na temat przyczyn i skutków uzależnień, uświadomienie psychicznych i środowiskowych czynników wpływających na rozwój uzależnienia oraz edukacja na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych związanych z używaniem narkotyków.

Linki

Konspekt zajęć „NARKOTYKI? NA CO MI TO”
Strona programu z materiałami dla nauczycieli
Gra edukacyjna dla młodzieży


Wybrane materiały portalu dla nauczycieli Scholaris.pl

materiały edukacyjne scholaris logo

Drażetka nadziei czy drażetka rozpaczy?

Scenariusz lekcji – rozmowy o uzależnieniu i jego konsekwencjach – wykorzystuje fragmenty książki My dzieci z dworca Zoo, umożliwia uczniom zapoznanie się z problemem narkomanii i rozpoznanie stanu po zażyciu substancji psychoaktywnej. Przewiduje pracę w grupach i wykorzystanie potencjału uczniów poprzez wyrażanie własnego stanowiska odnośnie narkotyków.

Do pobrania PDF

Eksperymentowanie młodzieży z narkotykami

Scenariusz lekcji, który obejmuje wykład, dyskusję i tworzenie prezentacji przez uczniów.
W dyskusji ważne jest zwrócenie uwagi m.in. na problemy prawne i finansowe wiążące się z narkotykami. Porusza ona również kwestię wolności i jej granic.

Do pobrania PDF

Scenariusz godziny wychowawczej

Przewidziany na dwie godziny lekcyjne. Zakłada dyskusję między dwoma grupami uczniów mających przeciwne zdanie na temat narkotyków i wykład nauczyciela na temat zagrożeń wynikających z przyjmowania narkotyków.

Do pobrania PDF

„Smak życia” – debata o dopalaczach

– program profilaktyczny adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat, przygotowany przez Krzysztofa Wojcieszka z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
W ciekawy sposób wprowadza w poszukiwanie i refleksję nad tytułowym smakiem życia.

Do pobrania PDF

„Narkotyki – niebezpieczna droga”

Edukacyjno-profilaktyczna broszura dla młodzieży w wieku gimnazjalnym, autorstwa Kingi Sochockiej i Karoliny van Laere. Publikacja, opatrzona ilustaracjami i niewielkimi zadaniami, ma na celu podniesienie wiedzy na temat ryzyka używania substancji psychoaktywnych, mechanizmów chroniących przed używaniem narkotyków oraz podniesienie ich kompetencji z zakresu asertywności.

Pobierz PDF

Platforma edukacyjna dla profesjonalistów

platforma edukacyjna dla profesjonalistów FDDS

Rozbudowane zasoby cyfrowe fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) zawierają m.in. programy e-learningowe dla dzieci i młodzieży, scenariusze zajęć i materiały edukacyjne. Tematyką jest ochrona przed przemocą. Program e-learningowy wymaga rejestracji, jednak nauczyciel może dodawać klasy, dzięki czemu uczniowie nie muszą się rejestrować.

Platforma dla profesjonalistów
E-learning dla uczniów


MATERIAŁY DO SPOTKAŃ Z RODZICAMI

„Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi”

Scenariusz spotkania to gotowe narzędzie dla nauczyciela do pracy profilaktycznej z rodzicami. Głównym celem programu jest nawiązanie przez nauczyciela-wychowawcę efektywnej współpracy, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu, oraz wzmocnienie ochrony uczniów w okresie dojrzewania przed zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych.

Do pobrania:
Scenariusz spotkania z rodzicami „Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi” (pdf)

„Dopalacze – spotkanie z rodzicami w szkole”

Scenariusz spotkania z rodzicami w szkole, przewidziany na 2 godziny lekcyjne. Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji znajdują się również inne prezentacje z zakresu profilaktyki i baza programów psychoprofilaktycznych.

Materiały:
Scenariusze zajęć (PDF)
Więcej materiałów na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji

Dopalacze wypalacze – Spotkanie z rodzicami w szkole

Scenariusz spotkania z rodzicami informującego o zagrożeniach wynikających z pojawienia się nowych substancji psychoaktywnych – dopalaczy. Oprócz dostarczenia informacji, scenariusz zakłada aktywizację rodziców. Czas trwania – 2 godziny lekcyjne, osoba prowadząca: pedagog, psycholog lub wychowawca klasy.
Pobierz PDF


SZKOLENIA ON-LINE DLA PROFESJONALISTÓW

Program Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii

e-learning kbpn logo

Program e-learningowy składający się z siedmiu wykładów, długości 4 – 15 min., nt. uzależnień od narkotyków i poszczególnych substancji. Wykłady z założenia przeznaczone są dla lekarzy i terapeutów, jednak prezentowana w nich wiedza jest przystęona i przydatna dla każdego, kto chce dowiedzieć się czegoś o narkotykach. Do każdego wykładu dostępny jest test sprawdzający wiedzę.

Zobacz wykłady KBPN

Oprócz wykładów dostępne są Scenki, w których zaprezentowano zachowanie osób z prolemem narkotykowym i propozycje przeprowadzenia rozmowy.


Program serwisu profilaktycznego PROFNET

program e-learningowy profnet logo

Trzymodułowy program nt. profilaktyki skierowanej do młodzieży. Omawiane są zagadnienia teoretyczne dotyczące powstawania problemów i zapobiegania im, następnie rekomendowane programy profilaktyczne w Polsce i na świecie oraz kwestie polityki narkotykowej. Program wymaga bardzo prostej rejestracji.

Program e-learningowy Profnetu

Kursy internetowe programu eTwinning

kursy internetowe społeczności e-twinning logo

eTwinning to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Uczestniczą w niej nauczyciele wszystkich przedmiotów, a również bibliotekarze szkolni i pedagodzy.
Na platformie e-twinningu znajduje się mnóstwo bezpłatnych szkoleń on-line, m.in. uczących obsługi narzędzi internetowych/komputerowych przydatnych do prowadzenia zajęć jak i codziennej pracy z użyciem komputera i sieci.
Oprócz tego istnieje możliwość uczestnictwa w projektach edukacyjnych. Sama strona oferuje też dostęp do informacji nt. warsztatów, semianriów itp.

Kursy internetowe
Szkolenia, warsztaty, seminaria
O programie