Czasopisma poświęcone problematyce narkomanii i uzależnień

Alkoholizm i Narkomania

Postępy Psychiatrii i Neurologii

Remedium

Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA

Świat Problemów

Terapia uzależnienia i współuzależnienia

Wydawnictwa zawieszone

KARAN – Narkomanii Nie

Monar na Bajzlu

Problemy Narkomanii