Polityka prywatności Poradni Internetowej

§ 1. Informacje ogólne

 1. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, będące właścicielem serwisu internetowego pod adresem www.narkomania.org.pl, zwanego dalej „Poradnią Internetową”, dokłada wielu starań, żeby maksymalnie zabezpieczyć informacje podawane przez osoby odwiedzające Poradnię Internetową, m.in. w ten sposób, że:
  • dostęp do Poradni Internetowej jest szyfrowany (https)
  • komunikacja z Poradnią Internetową odbywa się w całości za pośrednictwem serwerów znajdujących się na terenie Polski (home.pl)
  • dostępy do kont Poradni Internetowej są chronione silnymi hasłami
  • aktualizacje używanego oprogramowania są prowadzone na bieżąco
  • Poradnia Internetowa nie zawiera wtyczek mediów społecznościowych ani innych komponentów, wykorzystywanych do śledzenia ruchu internautów przez podmioty trzecie
  • zbieranie danych nt. odwiedzin witryny – wyłącznie w celach statystycznych – jest prowadzone przy pomocy narzędzia (Matomo) zainstalowanego na tym samym serwerze.
 2. Wszelkiego rodzaju dane o osobach oraz od osób odwiedzających Poradnię Internetową, tj.:
  • dane dostępowe (IP komputera, z którego nastąpiło połączenie; dane nt. przeglądarki itp.)
  • treść pól formularza umożliwiającego zadanie zapytania w Poradni Internetowej
  • treść komunikacji przez czat umieszczony w Poradni Internetowej

  są traktowane przez Administratora oraz podmioty przetwarzające jako poufne (patrz § 2 p. 5).

§ 2. Przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych wymienionych w § 1 p. 2 jest Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie (adres biura: ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa; adres e-mail: kbpn@kbpn.gov.pl).
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a i f RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą i prawnie uzasadnione interesy administratora, polegające na realizacji zadań ustawowych i statutowych).
 3. Celem zbierania danych jest udzielenie odpowiedzi na zgłoszone przez internautów pytania w ramach formularza kontaktowego na stronie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub aplikacji chat w ramach serwisu.
 4. Administrator zbiera i wymaga podania danych osobowych w minimalnym zakresie. Podanie jakichkolwiek danych przez internautów zadających pytania jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia przez ekspertów Poradni Internetowej informacji lub porady.
 5. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom prowadzącym Poradnię Internetową w celu realizacji zadań ustawowych oraz statutowych Administratora. Na dzień udostępniania niniejszej polityki prywatności dane zbierane w ramach portalu są przetwarzane na zlecenie Administratora przez:
  1. Fundację Praesterno na podstawie umowy zawartej pomiędzy tym podmiotem a Administratorem,
  2. Specjalistów odpowiadających na zapytania zadawane w ramach Poradni Internetowej.
 6. Osobom odwiedzającym Poradnię Internetową przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych w przyszłości i ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na sposób przetwarzania danych przez Fundację Praesterno, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ulega ograniczeniu wynikającemu z punktu 9 niniejszego paragrafu.
 7. Dane, które udostępnią osoby odwiedzające witrynę, nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Pytania związane z ochroną danych osobowych na witrynie Poradni Internetowej można zadawać w formie wiadomości e-mail, pisząc na adres iodo.kbpn@baraniewski.pl.
 9. Dane osobowe zbierane przez Administratora w ramach prowadzenia Poradni Internetowej będą przechowywane do dnia 31.12.2023 r. Po tym terminie dane zostaną w sposób trwały usunięte ze zbioru danych osobowych bez dodatkowego poinformowania o tym osób zainteresowanych.

§ 3. Ciasteczka

 1. Poradnia Internetowa używa wyłącznie tzw. ciasteczek (cookies) do celów technicznych:
  1. _pk_id.1.3de3: ustawienia statystyki odwiedzin (Matomo)
  2. _pk_ses.1.3de3: ustawienia statystyki odwiedzin (Matomo)
  3. real-accessability: ustawienia dostępności witryny
  4. cookie_notice_accepted: zgoda na używanie ciasteczek na witrynie
 2. Nie są używane ciasteczka śledzące (tracking cookies) z serwerów zewnętrznych, np. sieci społecznościowych.

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2018 r.