Polityka prywatności Poradni Internetowej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie (adres biura: ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa; adres e-mail: kcpu@kcpu.gov.pl). Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej KCPU.