Search Results for: Marta Struzik

Problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych a występowanie zaburzeń psychicznych – charakterystyka zjawiska podwójnej diagnozy w Polsce i w Europie

…trzy możliwe modele współzachorowalności (Struzik, 2009): nadużywanie substancji psychoaktywnych może powodować doświadczanie objawów innego zaburzenia psychicznego, zaburzenie psychiczne może prowadzić do nadużywania substancji psychoaktywnych, zarówno zaburzenia związane z nadużywaniem substancji…