Search Results for: Tomasz Kowalewicz

Młodzież wobec narkotyków

…Z., Kowalewicz T., Młodzież a narkotyki, program badań jakościowych zrealizowany na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2009, raport dostępny w KBPN. Przypisy 1 Badania były prowadzone w IV…