Baza placówek pomocowych TEST


Wybierz województwo i formę pomocy…

(można wybrać po kilka województw i form pomocy)

– Województwo –

= Forma pomocy =

Podpowiedź do formularza wyszukiwania
  1. Przy wyszukiwaniu form pomocy należy wskazać co najmniej jedno województwo – wyjątek to „zdalne konsultacje (poradnia internetowa, telefon zaufania itp.)”, gdzie podawanie województwa nie jest oczywiście potrzebne.
  2. Przy przeszukiwaniu nazw i adresów placówek nie jest konieczne wskazywanie ani województwa, ani formy pomocy; przeszukiwane są nazwy placówek, ich adresy i nazwy miejscowości, w których się znajdują. Minimalna liczba znaków wynosi 3.
  3. Przy wskazaniu więcej niż jednej formy pomocy są one – podobnie jak województwa – łączone logicznym LUB.