Baza placówek pomocowych

Centrum Leczenia Uzależnień Górnośląskiego Stowarzyszenia Familia placówki dla osób z podwójną diagnozą

ul. św. Huberta 60, Gliwice (województwo śląskie)

telefon: 32 231 30 33

faks: 32 270 37 58

e-mail: cmfamilia.gliwice@gmail.com

strona WWW

Odbiorcy: od 18 do 50 r.ż., również osoby z niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową.

Podstawy teoretyczne programu: społeczność terapeutyczna, terapia poznawczo-behawioralna, dialog motywujący, inne podstawy: farmakoterapia.

Oferta: leczenie – somatyczne, psychiatryczne, pomoc dla – uzależnionych od narkotyków, utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób używających i uzależnionych od narkotyków, pracownik socjalny, nauka szkolna na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej poza terenem ośrodka, inne działania: pomoc prawna, wsparcie socjalne po leczeniu – hostel, programy postrehabilitacyjne, program aktywizacji zawodowej, program terapii uzależnień behawioralnych, sekcje rozwojowe – sportowe, artystyczne i inne.

Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

Dane adresowe i zakres udzielanej pomocy pochodzą z NARKOMANIA. Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym, pozycji wydanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r. (VIII edycja) (pobierz jako PDF)

« wróć do formularza wyszukiwania

Inne listy placówek pomocowych

Inne zasoby