Alkoholizm i Narkomania

7 kwietnia 2016  

Alkoholizm i Narkomania Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Instytutu Psychiatrii i Neurologii poświęcony medycznym i psychologicznym aspektom uzależnień, przeznaczony dla specjalistów lekarzy, terapeutów i psychologów klinicznych. Pismo publikuje wyniki badań prowadzonych w Polsce, a także komentarze do badań nad problematyką uzależnień prowadzonych za granicą.

Od 2014 r. kwartalnik „Alkoholizm i Narkomania/Alcoholism and Drug Addiction” wydaje Elsevier.

wydawca: Instytut Psychiatrii i Neurologii

częstotliwość ukazywania się: kwartalnik

język: polski

ISSN: 0867-4361

URL: http://www.ain.ipin.edu.pl/

kontakt: ain@ipin.edu.pl

dostępność w Internecie: artykuły w wersji elektronicznej są dostępne w serwisie Elsevier oraz na stronie ScienceDirect