Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania

Alkoholizm i Narkomania Kwartalnik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie poświęcony medycznym i psychologicznym aspektom uzależnień, przeznaczony dla specjalistów lekarzy, terapeutów i psychologów klinicznych. Pismo publikuje wyniki badań prowadzonych w Polsce, a także komentarze do badań nad problematyką uzależnień prowadzonych za granicą.

wydawca Termedia
częstotliwość ukazywania się kwartalnik
język polski, angielski
ISSN 0867-4361
eISSN 1689-3530
WWW http://www.ain.ipin.edu.pl/
dostępność w Internecie wszystkie numery są do pobrania w formacie PDF