Magazyn MNB

Magazyn MNB „Magazyn MNB” (dawniej „MONAR Na Bajzlu”) to biuletyn pretendujący do bycia specjalistycznym pismem poruszającym problemy uzależnień i pomocy uzależnionym od narkotyków. Adresatami są osoby używające narkotyki a także specjaliści pracujący w różnych obszarach pomocy uzależnionym. Część piszących do biuletynu to uzależnieni od narkotyków. To przyjęte przez twórców pisma, wydawać by się mogło karkołomne rozwiązanie wynika z naczelnych zasad redukcji szkód, w myśl których osoby uzależnione mają pierwszorzędny głos w dyskusji na temat rozwiązywania ich problemów.

Czasopismo, prezentując praktyczne zastosowania redukcji szkód, przedstawia inne niż większość tego typu wydawnictw spojrzenie na problem narkotyków, edukuje i niesie informacje tym, których problem bezpośrednio dotyczy. Piszący do biuletynu to terapeuci, pracownicy socjalni i lekarze (przeważnie pracownicy programów redukcji szkód), to prawnicy i dziennikarze, to uczestnicy programów metadonowych i osoby żyjące z HIV/AIDS, to także pracownicy i pacjenci ośrodków rehabilitacyjnych. Wydawane od 1997 r. pismo powstawało w wyniku współpracy Monaru i Krakowskiego Towarzystwa Pomocy Uzależnionym oraz dzięki pomocy finansowej UNDP Polska, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Urzędu Miasta Krakowa.

wydawca Stowarzyszenie JUMP’93
częstotliwość ukazywania się półrocznik
język polski
ISSN 2082-2588
dostępność w Internecie numery dostępne bezpłatnie do czytania na platformie ISSUU