Problemy Narkomanii

7 kwietnia 2016  

Problemy Narkomanii Biuletyn „Problemy Narkomanii” był redagowany przez przedstawicieli PTZN, MONAR, Towarzystwa „Powrót z U” oraz TZPS „Kuźnia”.

wydawca: Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

częstotliwość ukazywania się: kwartalnik

język: polski

ISSN:

URL: http://www.ptzn.org.pl/problemy.php

kontakt: tznbiuro@wa.home.pl

dostępność w Internecie: numery z lat 2000–2009 są dostępnie bezpłatnie w postaci plików *.doc