Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA

Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA (SIU; do 2016 r. nosił tytuł „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”, SIN) jest fachowym kwartalnikiem o tematyce związanej z problematyką uzależnień chemicznych i niechemicznych, profilaktyką, lecznictwem oraz epidemiologią. Funkcjonuje na rynku od prawie 20 lat i jest jednym z kilku naukowych periodyków poświęconych uzależnieniom w Polsce.
Serwis publikuje raporty z badań ogólnopolskich i regionalnych, prowadzonych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz niezależne instytuty badawcze i organizacje trzeciego sektora.

Istotnymi obszarami tematycznymi SIU są:

  • profilaktyka,
  • leczenie uzależnień,
  • badania statystyczne oraz
  • problematyka uzależnień na poziomie regionalnym i lokalnym.

Od kilku lat ważne miejsce na łamach pisma zajmuje również problematyka uzależnień behawioralnych. Na tych polach realizowana jest misja upowszechniania rzetelnej wiedzy i dobrych praktyk.

Kwartalnik jest redagowany przez Fundację Praesterno, a wydawcą i dyspozytorem praw autorskich jest Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

„Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA” jest notowany na liście Index Copernicus International.

wydawca Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
częstotliwość ukazywania się kwartalnik
język polski
ISSN 1233-9318
WWW https://siu.praesterno.pl/
dostępność w Internecie wszystkie numery SIN i SIU są do pobrania w formacie PDF; SIU także w formacie ePub i CHM