Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA

6 kwietnia 2016  

Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIASerwis Informacyjny UZALEŻNIENIA (SIU; do 2016 r. nosił tytuł „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”, SIN) jest fachowym kwartalnikiem o tematyce związanej z problematyką uzależnień chemicznych i niechemicznych, profilaktyką, lecznictwem oraz epidemiologią. Funkcjonuje na rynku od prawie 20 lat i jest jednym z kilku naukowych periodyków poświęconych uzależnieniom w Polsce.
Serwis publikuje raporty z badań ogólnopolskich i regionalnych, prowadzonych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz niezależne instytuty badawcze i organizacje trzeciego sektora.

Istotnymi obszarami tematycznymi SIU są:

  • profilaktyka,
  • leczenie uzależnień,
  • badania statystyczne oraz
  • problematyka uzależnień na poziomie regionalnym i lokalnym.

Od kilku lat ważne miejsce ma również problematyka uzależnień behawioralnych. Na tych polach realizowana jest misja upowszechniania rzetelnej wiedzy i dobrych praktyk.

Kwartalnik jest redagowany przez Fundację Praesterno, a wydawcą i dyspozytorem praw autorskich jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

„Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA” jest notowany na liście Index Copernicus International.

wydawca: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

częstotliwość ukazywania się: kwartalnik

język: polski

ISSN: 1233-9318

URL: https://siu.praesterno.pl/

kontakt: siu@praesterno.pl

dostępność w Internecie: wszystkie numery SIN i SIU są do pobrania w formacie PDF; SIU także w formacie ePub i CHM