Świat Problemów

Świat Problemów Miesięcznik „Świat Problemów” jest poświęcony profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień. Jego celem jest budowanie pomostów między: potrzebującymi a pomagającymi, społeczeństwem a przedstawicielami struktur władzy, teorią a praktyką, różnymi dyscyplinami wiedzy. W miesięczniku można znaleźć: artykuły analityczne, opracowania tematyczne • artykuły pokazujące przykłady ciekawych projektów realizowanych w gminach • przykłady dobrych praktyk, czyli ciekawych programów, zadań itp., realizowanych w obszarze profilaktyki uzależnień, leczenia, rozwiązywania problemów • interesujące wywiady ze specjalistami • teksty o charakterze poradnikowym • porady prawne • relacje z miejsc i wydarzeń (np konferencje, kampanie itp.) • reportaże • raporty z badań.

wydawca ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
częstotliwość ukazywania się miesięcznik
język polski
ISSN 1230-6592
WWW http://www.swiatproblemow.pl/
dostępność w Internecie wybrane artykuły są dostępne na stronie pisma