Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia

7 kwietnia 2016  

Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia Głównym celem pisma jest wspomaganie rozwoju zawodowego psychoterapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków oraz innych uzależnień. Adresatami są profesjonaliści zajmujący się leczeniem uzależnień, lekarze i pielęgniarki, animatorzy lokalnych systemów rozwiązywania problemów alkoholowych, politycy, służby społeczne, władze samorządowe, studenci nauk społecznych i medycyny. Autorami artykułów są: specjaliści i superwizorzy psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, certyfikowani psychoterapeuci i trenerzy z list Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracownicy naukowi, profesjonaliści z bogatym doświadczeniem zawodowym.

wydawca: Fundacja „Zdrowie-Trzeźwość”

częstotliwość ukazywania się: dwumiesięcznik

język: polski

ISSN: 1506-4727

URL: http://www.tuiw.pl/

kontakt: redaktor@tuiw.pl

dostępność w Internecie: tylko spisy treści i podsumowania artykułów