Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia

Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia Głównym celem pisma jest wspomaganie rozwoju zawodowego psychoterapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków oraz innych uzależnień. Adresatami są profesjonaliści zajmujący się leczeniem uzależnień, lekarze i pielęgniarki, animatorzy lokalnych systemów rozwiązywania problemów alkoholowych, politycy, służby społeczne, władze samorządowe, studenci nauk społecznych i medycyny. Autorami artykułów są: specjaliści i superwizorzy psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, certyfikowani psychoterapeuci i trenerzy z list Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracownicy naukowi, profesjonaliści z bogatym doświadczeniem zawodowym.

wydawca Fundacja „Zdrowie-Trzeźwość”
częstotliwość ukazywania się dwumiesięcznik
język polski
ISSN 1506-4727
WWW https://web.archive.org/web/20210616131135/http://tuiw.pl/
dostępność w Internecie numery z lat 2006–2009 i 2018–2020 do pobrania w formacie PDF; dla pozostałych lat tylko spisy treści i podsumowania artykułów