Fundacja Praesterno

Przeciw przemocy w szkole – Łódź 2007

2 lutego 2013  

Przeciw przemocy w szkole to zadanie publiczne, realizowane w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, obejmującego obszar Bezpieczeństwo w szkole.

Faza organizacyjna programu trwała w okresie od sierpnia do września 2007 r., a badania terenowe, oddziaływania edukacyjno-pomocowe i promocja były wykonywane w IV kwartale 2007 r.

W ramach projektu Przeciw przemocy w szkole Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Praesterno na zlecenie wojewody łódzkiego i pod nadzorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeprowadziła program badawczy mający na celu: po pierwsze – dokonanie diagnozy zakresu występowania konfliktów w wybranych szkołach i sposobów ich rozwiązywania oraz po drugie – ocenę efektywności działań podejmowanych w ramach projektu.

Badania były zrealizowane w modelu pre– i posttestowym. Dokonano diagnozy poziomu branych pod uwagę elementów sytuacji szkolnej „na wejściu” – czyli przed rozpoczęciem oddziaływań oraz powtórzono pomiar „na wyjściu” – po przeprowadzonych oddziaływaniach.

Pobierz prezentację (MS PowerPoint, 634 kB)