Jan Chrostek Maj, Grzegorz Wodowski

Szczypta naszej nadziei

2 lutego 2013  

Książka Szczypta naszej nadziei. Leczenie substytucyjne uzależnionych od opiatów w Krakowie, 2000-2007 jest adresowana do pracowników i wolontariuszy ochrony zdrowia, zatrudnionych we wszystkich tego typu instytucjach bądź organizacjach i ma na celu zaprezentowanie podstawowej wiedzy na temat rezultatów leczenia substytucyjnego. Przykładem, który prezentujemy, jest głównie ośrodek krakowski – program metadonowy, jaki powstał w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera. Chcemy przybliżyć w sposób przystępny zasady, na których oparliśmy się, organizując leczenie substytucyjne. Przedstawiamy doświadczenia z naszej pracy i jej rezultaty, będące sumą wielu czynników.

Pobierz całą książkę w postaci pliku PDF (3,33 MB).