Інформація про агресію Російської Федерації проти України про можливості отримання лікування в Польщі

Інформація про агресію Російської Федерації проти України про можливості отримання лікування в Польщі

12 березня 2022 року набув чинності спеціальний закон про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (від 24 лютого 2022 року).
Спеціальний закон надає право на медичні пільги, відшкодування витрат на ліки та постачання медичних виробів тим громадянам України, які прибули до Польщі внаслідок агресії Росії, на тих самих умовах, що й застраховані польські жителі.
Спеціальний закон надає право на медичні послуги, що надаються постачальниками послуг та аптеками, на підставі договорів, укладених з Національним Фондом Охорони Здоров’я (надалі НФОЗ).
З 4 березня 2022 року в Польщі діє імплементаційне рішення Ради Європейського Союзу (№ 2022/382), яким запроваджується тимчасовий захист для наступних додаткових груп осіб:

  • громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року, та члени їх сімей,
  • громадяни третіх країн та особи без громадянства, які до 24 лютого 2022 року користувалися міжнародним захистом в Україні (біженці), та члени їх сімей,
  • громадяни третіх країн та особи без громадянства, які перебували в Україні до 24 лютого 2022 року на підставі посвідки на постійне проживання та не можуть безпечно повернутися до своєї країни.

Усі вищезазначені особи можуть без перешкод до медичних закладів НФОЗ для отримання будь-якого виду медичних послуг (продовження поточного лікування, невідкладної допомоги в приймальних відділеннях [Izby Przyjęć, IP] та відділеннях невідкладної допомоги лікарні [Szpitalne Oddziały Ratunkowe, SOR], в замісних програмах, тощо).

Informacja w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę o możliwościach leczenia w Polsce

12 marca 2022 roku weszła w życie (z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 roku) specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne tym obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują ubezpieczonym mieszkańcom Polski.
Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych udzielanych przez świadczeniodawców oraz przez apteki, na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Od 4 marca 2022 roku obowiązuje w Polsce decyzja wykonawcza Rady Unii Europejskiej (nr 2022/382), która wprowadza tymczasową ochronę następujących dodatkowych grup osób:

  • obywatele Ukrainy zamieszkali na Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku i członkowie ich rodzin,
  • obywatele państw trzecich i bezpaństwowcy, którzy przed 24 lutego 2022 roku korzystali na Ukrainie z ochrony międzynarodowej (uchodźcy) i członkowie ich rodzin,
  • obywatele państw trzecich i bezpaństwowcy, którzy przebywali na Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie mogą bezpiecznie wrócić do swojego państwa.

Wszystkie wyżej wymienione osoby mogą bez przeszkód zgłaszać się do placówek medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) po każdy rodzaj świadczenia medycznego (kontynuacja dotychczasowego leczenia, pomoc w nagłych przypadkach w ramach Izb Przyjęć [IP] i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych [SOR], leczenia w programach substytucyjnych, itp.).