STOP DOPALACZOM! Pozory legalności i narkotykowy charakter dopalaczy

20 stycznia 2016  

Tytuł:STOP DOPALACZOM! Pozory legalności i narkotykowy charakter dopalaczy
Autorzy: Halina Zięba i Stefan Ball
Wydawca: Medyk Sp.z o.o.

Podtytuł publikacji „Pozory legalności i narkotykowy charakter dopalaczy” nawiązuje do motta książki — tezy wyrażonej w raporcie EMCDDA, 2010: „Jesteśmy obecnie świadkami nowej interakcji między rynkami nielegalnymi i legalnymi, gdzie substancje chemiczne są sprowadzane legalnie, a następnie sprzedawane jako zamienniki nielegalnych substancji psychoaktywnych”.
Książka zawiera krótką charakterystykę biochemiczną i toksykologiczną najbardziej znanych substancji psychoaktywnych obecnych w komercyjnych mieszankach; zwięzłą analizę problemów psychicznych i społecznych związanych z rozprowadzaniem „dopalaczy”; zachowania nastolatków i charakterystykę grup społecznych najbardziej narażonych na kontakt i uzależnienie od „dopalaczy”; podstawowe dane z zakresu problemów legislacyjnych w walce z „dopalaczami”.
W publikacji przedstawiono racjonalne i obiektywne dane i argumenty jednoznacznie wskazujące na pozory legalności i narkotykowy charakter „dopalaczy”. Autorzy udowadniają, że da się postawić groźny w skutkach znak równości: „dopalacze” = uzależnienie. Zdaniem autorów właśnie w tym znaku równości tkwi sens wojny z „dopalaczami”, ponieważ konsekwencje uzależnienia narkotykowego i społeczne koszty pośrednie są oczywiste.
Książka zachęca do racjonalnego, nie emocjonalnego spojrzenia na problem „dopalaczy”. Prezentowana pozycja stanowi znakomity materiał informacyjno-dydaktyczny, wykorzystujący najnowszą wiedzę, dla lekarzy, pedagogów, psychologów, nauczycieli i wychowawców dzieci i młodzieży.

Tekst ukazał się w numerze 4/2015 Serwisu Informacyjnego Narkomania