O Poradni

Pomoc udzielana przez naszych ekspertów

Analizując dotychczasowe funkcjonowanie Poradni Internetowej można przypuszczać, że znaczenie tej formy kontaktu z osobami dotkniętymi zjawiskiem narkomanii będzie wzrastać. Wirtualna pomoc nie zastąpi kontaktu ze specjalistami, może jednak odegrać niebagatelną rolę w motywowaniu do odwiedzenia właściwych placówek oferujących profesjonalną pomoc uzależnionym oraz ich bliskim. Często polega na przekazaniu pakietu przydatnych informacji, daje też wsparcie osobom przeżywającym silne emocje oraz tym, które czują się zagubione lub bezradne.

Jak to działa

W Poradni Internetowej każdy może zadać pytanie i w łatwy sposób skierować je do specjalisty (wysyłane jest ze strony WWW, nie wymaga otwierania żadnego programu pocztowego, wystarczy kliknąć przycisk „wyślij”). Internauta samodzielnie decyduje, do którego spośród trzech specjalistów (lekarza, prawnika, psychologa) trafi jego pytanie. Na ogół wybór użytkowników jest właściwy, choć czasem zdarza się, że specjaliści przekazują sobie otrzymane wiadomości (np. psycholog odsyła pytanie do lekarza, powiadamiając o tym fakcie autora pytania).

Kto korzysta

Miesięcznie do Poradni wpływa około 200 pytań. Prawie 2/3 z nich (63%) jest kierowanych do psychologa, 1/3 (34%) do lekarza, 3% do prawnika.
Najczęściej do Poradni piszą osoby, w których najbliższym otoczeniu znajdują się używający mniej lub bardziej intensywnie środków psychoaktywnych (52%). Ponad połowa tych pytających to znajomi – koledzy, przyjaciele lub partnerzy – zaniepokojeni i bezradni w kontakcie z bliskimi biorącymi narkotyki.
Druga kategoria w tej grupie to członkowie rodziny biorących narkotyki (najczęściej rodzice lub rodzeństwo). Osoby używające środków psychoaktywnych stanowią 42% pytających. Wśród osób piszących 6% stanowią osoby proszące o materiały informacyjne na temat narkotyków oraz poszukujące teoretycznej wiedzy dotyczącej narkomanii.

Niemal 3/4 pytających stanowią kobiety, nieco ponad 1/4 – mężczyźni. Co piąty pytający jest w wieku poniżej 19 lat, 70% to osoby w wieku co najmniej 19 lat. W miejscowościach liczących do 30 tys. mieszkańców mieszka jedna czwarta respondentów, niemal co piąta pochodzi z miast liczących 31–100 tys. mieszkańców, a 58% z miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 5% korespondentów poradni to Polacy zamieszkali za granicą.

Zasady udzielania porad

Generalną strategią realizowaną przez odpowiadających specjalistów jest przekazanie rzetelnej informacji będącej odpowiedzią na zadane pytanie (często też wskazanie źródeł internetowych, gdzie można znaleźć więcej informacji na dany temat).

Specjaliści odpowiadają poważnie także na pytania, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być żartem, ale nie można z całą pewnością wykluczyć, że pytanie dotyczy rzeczywistego problemu (np.: Mój 7-letni syn przyszedł wczoraj o 12 w nocy kompletnie zaćpany. Co mam zrobić?). Podkreślenia wymaga fakt, że e-maile będące ewidentnymi wygłupami zdarzają się niezwykle rzadko.

Specjaliści nie prowadzą psychoterapii przez Internet. Najczęściej komunikacja kończy się po udzieleniu jednej odpowiedzi na pytanie. Tylko pojedyncze osoby nawiązują dłuższą korespondencję, traktując zadawanie kolejnych pytań jako pretekst do podtrzymania kontaktu. Częściej zdarza się przesłanie przez pytającego podziękowania za poradę. Bardzo rzadko natomiast specjalista spotyka się z negatywną oceną swojej odpowiedzi na zadane pytanie.

Uaktualniony fragment artykułu, który ukazał się w kwartalniku Serwis Informacyjny NARKOMANIA nr 5/2008.