Test

analiza

Wpływ emigracji długookresowej na wiarygodność szacunku natężenia procesów związanych z narkomanią

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, jak zniekształcający wpływ na wielkość natężenia zjawisk związanych z narkomanią ma długookresowa emigracja. Wstęp Aby pokazać natężenie procesów związanych z narkomanią, jak umieralność, przestępczość (stwierdzona),…
zobacz cały artykuł »

19 czerwca 2020 / analiza • czytelnia

Nowe narkotyki jako problem zdrowia publicznego w Polsce

Najwięcej przypadków zatruć środkami zastępczymi lub nowymi narkotykami odnotowano w woj. śląskim i łódzkim. Analizując przypadki zatruć i podejrzeń zatruć nowymi narkotykami w różnych grupach wiekowych, możemy zaobserwować, że po…
zobacz cały artykuł »

10 czerwca 2020 / analiza • czytelnia

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

badania, raporty

Substancje psychoaktywne – postawy i zachowania. Wyniki ostatnich badań

Jaka jest skala używania narkotyków w Polsce? Czy w opinii społeczeństwa używanie marihuany powinno być dozwolone? Jak powinniśmy postępować z osobami uzależnionymi? Podstawą udzielenia odpowiedzi na te pytania będą badania…
zobacz cały artykuł »

25 sierpnia 2020 / badania, raporty • czytelnia

Style życia problemowych użytkowników narkotyków

Używanie narkotyków obarczone jest ryzykiem uzależnienia i może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia somatycznego, psychicznego i funkcjonowania społecznego (Wieczorek i współ., 2020). Poza tym istnieje wiele badań opisujących społeczno-ekonomiczne…
zobacz cały artykuł »

17 sierpnia 2020 / badania, raporty • czytelnia

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

diagnostyka

Taki odrażający i taki piękny niezdrowy człowiek. Rozmowy z dziećmi o zdrowiu

Profilaktyce zdrowia wśród dzieci poświęcono w ostatnich latach sporo uwagi. Za główne zagrożenie uznana została otyłość – stad koncentracja na kwestii dobrej diety i ruchu, a także programy ministerialne takie…
zobacz cały artykuł »

28 stycznia 2020 / czytelnia • diagnostyka • profilaktyka

Dlaczego i jak pytać o zgodę. Świadoma zgoda jako warunek prowadzenia badań etnograficznych z udziałem dzieci

W badaniach społecznych, żeby można było mówić o udzieleniu przez badanych świadomej zgody, osoby badane muszą po pierwsze zrozumieć na czym polegać będzie badanie, a po drugie dobrowolnie zadecydować, że…
zobacz cały artykuł »

28 stycznia 2020 / czytelnia • diagnostyka

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

etyka

Praca ze sprawcą przemocy

Przemoc jest zjawiskiem, które od zarania dziejów towarzyszy człowiekowi. Przybierała ona różne formy i opisywano ją na wiele sposobów. Problematyka tego zjawiska jest bardzo złożona i można ją rozpatrywać na…
zobacz cały artykuł »

11 stycznia 2019 / czytelnia • etyka • prawo • przestępczość

Społeczność terapeutyczna w rehabilitacji uzależnień, cz. II

Społeczność terapeutyczna to metoda niewątpliwie najbardziej efektywna w rehabilitacji pełnoobjawowego uzależnienia narkotykowego. Jest ona także najlepiej dostosowana do terapeutycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych potrzeb rehabilitacji narkomanii, warunkowanych złożoną i wieloaspektową naturą…
zobacz cały artykuł »

22 sierpnia 2018 / czytelnia • etyka • leczenie, redukcja szkód

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

Internet

Co młodzież robi w Sieci? Wyniki badań „Nastolatki 3.0”

Agnieszka Wrońska, Anna Borkowska Akademia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) Większość nastolatków codziennie korzysta z internetu, a około 30% z nich pozostaje on-line cały czas i to niezależnie od…
zobacz cały artykuł »

1 czerwca 2018 / czytelnia • Internet • profilaktyka • wychowanie

Co młodzież robi w Sieci? Wyniki badań „Nastolatki 3.0”

Agnieszka Wrońska, Anna Borkowska Akademia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) Obecność w sieci stała się dla nastolatków niemalże normą społeczną, a dzięki technologii mobilnej internet towarzyszy im praktycznie w…
zobacz cały artykuł »

11 października 2017 / badania, raporty • czytelnia • Internet • szkoła • uzależnienia behawioralne • wychowanie

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

kampanie społeczne

Debata trwa. Pięć lat legalizacji cannabis w stanie Kolorado

Już dziewięć stanów USA zalegalizowało rekreacyjne używanie cannabis. Pierwszymi były Kolorado i Waszyngton − administracja Kolorado co roku publikuje raport na temat skutków wprowadzenia nowego prawa. Raporty ukazują się pod…
zobacz cały artykuł »

12 lipca 2018 / czytelnia • kampanie społeczne • polityka antynarkotykowa • prawo • społeczności lokalne, regiony • substancje psychoaktywne

Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie, cz. IV

Poniższy artykuł kończy cykl publikowany w ostatnich trzech numerach „Serwisu Informacyjnego NARKOMANIA” na temat wykorzystywania Internetu do popularyzowania narkotyków i kształtowania wobec nich pozytywnych postaw. Sieć nabiera znaczenia Od 2000…
zobacz cały artykuł »

2 lutego 2013 / czytelnia • dopalacze • Internet • kampanie społeczne • mefedron • mieszanki ziołowe • narkotyki • nowe substancje psychoaktywne • spice

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

leczenie, redukcja szkód

Charakterystyka pacjentów z „podwójną diagnozą”

W literaturze dostępne są różne statystyki dotyczące rozpowszechnienia występowania problemów związanych z używaniem narkotyków i/lub alkoholu wśród pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności wśród chorych na schizofrenię. Zgodnie z niektórymi…
zobacz cały artykuł »

20 maja 2020 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód

Podejmowanie ryzyka i ograniczanie szkód – głos młodzieży, która używa substancji psychoaktywnych

Kontekst badań Używanie substancji psychoaktywnych przez wielu ludzi postrzegane jest jako zachowanie jednoznacznie szkodliwe, niebezpieczne oraz nieodpowiedzialne. Podobnie postrzegani są również sami użytkownicy tych substancji, w tym szczególnie ci młodsi.…
zobacz cały artykuł »

19 grudnia 2019 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

mechanizmy uzależnienia

Amfetaminopochodne psychostymulanty − korelaty używania

Amfetaminopochodne psychostymulanty (ang. Amphetamine-type stymulant, ATS) należą do grupy substancji, których głównym składnikiem są amfetamina i metamfetamina. Zażywanie tych substancji staje się coraz częstsze, do tego stopnia, że są one…
zobacz cały artykuł »

11 kwietnia 2018 / badania, raporty • czytelnia • mechanizmy uzależnienia • nowe substancje psychoaktywne • substancje psychoaktywne

FILAR DRUGI – o redukcji szkód

Krok po kroku trzy filary pracy z uzależnieniami. Drugi, często traktowany po macoszemu, bo łączący się z niezrozumieniem tego, czym jest uzależnienie i jakie trudności skutki się z nim wiążą.…
zobacz cały artykuł »

23 stycznia 2018 / leczenie, redukcja szkód • mechanizmy uzależnienia • okiem praktyka

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

nowe substancje psychoaktywne

Nowe substancje psychoaktywne – coraz groźniejsze

Obecnie europejski system wczesnego ostrzegania EMCDDA monitoruje ponad 620 nowych substancji psychoaktywnych w stosunku do 350 w roku 2013. Liczba ta obejmuje 24 nowe fentanyle − silne opioidy. Kontakt z…
zobacz cały artykuł »

1 sierpnia 2018 / badania, raporty • czytelnia • nowe substancje psychoaktywne • profilaktyka

Amfetaminopochodne psychostymulanty − korelaty używania

Amfetaminopochodne psychostymulanty (ang. Amphetamine-type stymulant, ATS) należą do grupy substancji, których głównym składnikiem są amfetamina i metamfetamina. Zażywanie tych substancji staje się coraz częstsze, do tego stopnia, że są one…
zobacz cały artykuł »

11 kwietnia 2018 / badania, raporty • czytelnia • mechanizmy uzależnienia • nowe substancje psychoaktywne • substancje psychoaktywne

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

polityka antynarkotykowa

Debata trwa. Pięć lat legalizacji cannabis w stanie Kolorado

Już dziewięć stanów USA zalegalizowało rekreacyjne używanie cannabis. Pierwszymi były Kolorado i Waszyngton − administracja Kolorado co roku publikuje raport na temat skutków wprowadzenia nowego prawa. Raporty ukazują się pod…
zobacz cały artykuł »

12 lipca 2018 / czytelnia • kampanie społeczne • polityka antynarkotykowa • prawo • społeczności lokalne, regiony • substancje psychoaktywne

Leczenie substytucyjne na receptę − dlaczego, jak i dla kogo?

Jacek Charmast Prezes Stowarzyszenia JUMP ’93 Koordynator programu Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych Rozwój lecznictwa substytucyjnego w Polsce to historia małych kroków, za pomocą których terapia metadonowa mozolnie zdobywała sobie…
zobacz cały artykuł »

22 marca 2018 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • polityka antynarkotykowa • pomoc

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

pomoc

Psychiatria dzieci i młodzieży w Polsce

Sieć Obywatelska Watchdog opublikowała raport o psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia, oddziałów NFZ oraz szpitali mających oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży1)Pełny…
zobacz cały artykuł »

16 lipca 2019 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • pomoc

Leczenie substytucyjne na receptę − dlaczego, jak i dla kogo?

Jacek Charmast Prezes Stowarzyszenia JUMP ’93 Koordynator programu Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych Rozwój lecznictwa substytucyjnego w Polsce to historia małych kroków, za pomocą których terapia metadonowa mozolnie zdobywała sobie…
zobacz cały artykuł »

22 marca 2018 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • polityka antynarkotykowa • pomoc

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

prawo

Między represją, profilaktyką i terapią. Polityka narkotykowa w Polsce − kontekst prawny, społeczny i zdrowotny – cz. III

Karanie użytkowników narkotyków nadal w większości przypadków jest nastawione na represję karną aniżeli oddziaływania terapeutyczne, profilaktyczne i edukacyjne. Humanizacja prawa narkotykowego, wprowadzając rozwiązania prozdrowotne, alternatywne do karania, miała na celu…
zobacz cały artykuł »

24 września 2020 / czytelnia • prawo

Między represją, profilaktyką i terapią. Polityka narkotykowa w Polsce − kontekst prawny, społeczny i zdrowotny – cz. II

Uzależnienia to jeden z najważniejszych problemów zdrowia publicznego, dlatego reakcja karna na przestępstwa z nimi związane powinna uwzględniać rozwiązania prozdrowotne. Spójna polityka narkotykowa wymaga racjonalnego połączenia ingerencji prawnokarnej z środkami…
zobacz cały artykuł »

16 września 2020 / czytelnia • prawo

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

profilaktyka

Taki odrażający i taki piękny niezdrowy człowiek. Rozmowy z dziećmi o zdrowiu

Profilaktyce zdrowia wśród dzieci poświęcono w ostatnich latach sporo uwagi. Za główne zagrożenie uznana została otyłość – stad koncentracja na kwestii dobrej diety i ruchu, a także programy ministerialne takie…
zobacz cały artykuł »

28 stycznia 2020 / czytelnia • diagnostyka • profilaktyka

Nowe substancje psychoaktywne – coraz groźniejsze

Obecnie europejski system wczesnego ostrzegania EMCDDA monitoruje ponad 620 nowych substancji psychoaktywnych w stosunku do 350 w roku 2013. Liczba ta obejmuje 24 nowe fentanyle − silne opioidy. Kontakt z…
zobacz cały artykuł »

1 sierpnia 2018 / badania, raporty • czytelnia • nowe substancje psychoaktywne • profilaktyka

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

programy profilaktyczne

Praca z grupami psychokorekcyjnymi po zawieszeniu działalności stacjonarnej terenowych ośrodków Fundacji Praesterno

Od 1994 r. Fundacja Praesterno prowadzi Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej, którego beneficjentem jest młodzież w wieku 13–19 lat (około 500 osób rocznie) i członkowie rodzin tej młodzieży.  Program skierowany…
zobacz cały artykuł »

2 czerwca 2020 / badania, raporty • czytelnia • programy profilaktyczne

Ocena skuteczności programu Fred Goes Net

Rozwój programów selektywnych nie następował bez oporów. Przy wdrażaniu tego typu programów zawsze istnieje obawa przed stygmatyzacją grup docelowych i budowaniem wobec nich uprzedzeń ze strony przedstawicieli niektórych instytucji czy…
zobacz cały artykuł »

10 lipca 2016 / czytelnia • programy profilaktyczne

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

przestępczość

Praca ze sprawcą przemocy

Przemoc jest zjawiskiem, które od zarania dziejów towarzyszy człowiekowi. Przybierała ona różne formy i opisywano ją na wiele sposobów. Problematyka tego zjawiska jest bardzo złożona i można ją rozpatrywać na…
zobacz cały artykuł »

11 stycznia 2019 / czytelnia • etyka • prawo • przestępczość

Nieznaczna ilość narkotyków na własny użytek – jako przesłanki umorzenia postępowania na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W polskim porządku prawnym od 9 grudnia 2011 r. obowiązuje przepis art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczący osób pełnoletnich. Wprowadzenie tego artykułu do ustawy miało niewątpliwie na celu w…
zobacz cały artykuł »

11 czerwca 2014 / czytelnia • prawo • przestępczość

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

rodzice

Wyrzucenie osoby uzależnionej od substancji psychotropowych lub środków odurzających z domu – aspekty prawne

Zdarzają się sytuacje, w których rodziny osób uzależnionych od substancji psychotropowych lub środków odurzających podejmują decyzję, że dalsze wspólne zamieszkiwanie nie jest już możliwe i wyrzucają taką osobę z domu.…
zobacz cały artykuł »

9 października 2017 / czytelnia • etyka • prawo • rodzice

Uzależnienie rodziców a opieka nad dzieckiem

Sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać pomocy rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej. W szczególności każde z rodziców może zwrócić się do…
zobacz cały artykuł »

5 maja 2017 / czytelnia • pomoc • prawo • rodzice

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

społeczności lokalne, regiony

Debata trwa. Pięć lat legalizacji cannabis w stanie Kolorado

Już dziewięć stanów USA zalegalizowało rekreacyjne używanie cannabis. Pierwszymi były Kolorado i Waszyngton − administracja Kolorado co roku publikuje raport na temat skutków wprowadzenia nowego prawa. Raporty ukazują się pod…
zobacz cały artykuł »

12 lipca 2018 / czytelnia • kampanie społeczne • polityka antynarkotykowa • prawo • społeczności lokalne, regiony • substancje psychoaktywne

Miejsce problematyki uzależnień w kształceniu dyplomowym i podyplomowym − dyskusja panelowa

Dyskusja panelowa na konferencji „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka”, dotycząca stopnia, w jakim problematyka uzależnień występuje w programach uczelni wyższych. prowadząca: Bogusława Bukowska, Zastępca Dyrektora KBPN uczestnicy: Jarosław…
zobacz cały artykuł »

9 września 2017 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • polityka antynarkotykowa • społeczności lokalne, regiony • szkoła

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

subkultury

Tatuaż i piercing a zachowania problemowe młodzieży

W krajach zachodnich moda na tatuaż i piercing zaczęła się już w latach 70. W Polsce moda na te sposoby modyfikowania ciała pojawiła się stosunkowo niedawno, wraz z przemianami lat…
zobacz cały artykuł »

2 lutego 2013 / czytelnia • diagnostyka • subkultury

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

substancje psychoaktywne

Debata trwa. Pięć lat legalizacji cannabis w stanie Kolorado

Już dziewięć stanów USA zalegalizowało rekreacyjne używanie cannabis. Pierwszymi były Kolorado i Waszyngton − administracja Kolorado co roku publikuje raport na temat skutków wprowadzenia nowego prawa. Raporty ukazują się pod…
zobacz cały artykuł »

12 lipca 2018 / czytelnia • kampanie społeczne • polityka antynarkotykowa • prawo • społeczności lokalne, regiony • substancje psychoaktywne

Narkotyk zwany amfetaminą

Jessica Nali Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Krótka historia leku i jego zastosowania medyczne Amfetamina jest lekiem zsyntetyzowanym po raz pierwszy na Uniwersytecie w Berlinie w 1887 roku przez Lazăra…
zobacz cały artykuł »

21 czerwca 2018 / czytelnia • substancje psychoaktywne

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

szkoła

Co młodzież robi w Sieci? Wyniki badań „Nastolatki 3.0”

Agnieszka Wrońska, Anna Borkowska Akademia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) Obecność w sieci stała się dla nastolatków niemalże normą społeczną, a dzięki technologii mobilnej internet towarzyszy im praktycznie w…
zobacz cały artykuł »

11 października 2017 / badania, raporty • czytelnia • Internet • szkoła • uzależnienia behawioralne • wychowanie

Miejsce problematyki uzależnień w kształceniu dyplomowym i podyplomowym − dyskusja panelowa

Dyskusja panelowa na konferencji „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka”, dotycząca stopnia, w jakim problematyka uzależnień występuje w programach uczelni wyższych. prowadząca: Bogusława Bukowska, Zastępca Dyrektora KBPN uczestnicy: Jarosław…
zobacz cały artykuł »

9 września 2017 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • polityka antynarkotykowa • społeczności lokalne, regiony • szkoła

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

uzależnienia behawioralne

Co młodzież robi w Sieci? Wyniki badań „Nastolatki 3.0”

Agnieszka Wrońska, Anna Borkowska Akademia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) Obecność w sieci stała się dla nastolatków niemalże normą społeczną, a dzięki technologii mobilnej internet towarzyszy im praktycznie w…
zobacz cały artykuł »

11 października 2017 / badania, raporty • czytelnia • Internet • szkoła • uzależnienia behawioralne • wychowanie

Hazard — nowe wyzwanie

Alea iacta est (‘kości zostały rzucone’)1)Znane powiedzenie Juliusza Cezara, wypowiedziane przy przekraczaniu Rubikonu, które oznacza, że nie można już cofnąć decyzji, tak jak nie można było wycofać się z gry…
zobacz cały artykuł »

2 lutego 2013 / czytelnia • uzależnienia behawioralne

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

współpraca międzynarodowa

Anonimowi Narkomani

Kim są członkowie NA1? Anonimowi Narkomani to międzynarodowa, wewnętrznie zorganizowana Wspólnota, która służy zdrowiejącym uzależnionym. Obecnie działa ona w ponad 139 krajach. Jej charakter jest niedochodowy. Anonimowi Narkomani (Narcotics Anonymous,…
zobacz cały artykuł »

3 marca 2018 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • pomoc • współpraca międzynarodowa

Działania z zakresu redukcji szkód w Polsce i w Europie

Sytuacja w Europie Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii od kilku lat zbiera dane z programów redukcji szkód. Współpracuje też z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) w celu…
zobacz cały artykuł »

2 lutego 2013 / czytelnia • leczenie, redukcja szkód • współpraca międzynarodowa

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

współuzależnienie

WYSTAWIANIE CUKIERNICY

Czym jest w rzeczywistości współuzależnienie i jak daleko sięgają jego konsekwencje? Jak wreszcie można usuwać jego długofalowe skutki? Czasem zastanawiam się czy przypadkiem nie wciskam osób, z którymi pracuję głębiej…
zobacz cały artykuł »

29 grudnia 2017 / okiem praktyka • współuzależnienie

WSPÓŁUZALEŻNIENIE

Zalega mi, uwiera kawałek związany z uzależnieniem, to znaczy współuzależnienia. To jak ciągle jeszcze postrzega się cel pracy z osobą współuzależnioną budzi moje poważne wątpliwości. Moje myślenie zaczęło się od…
zobacz cały artykuł »

29 grudnia 2016 / mechanizmy uzależnienia • okiem praktyka • współuzależnienie

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »

wychowanie

Co młodzież robi w Sieci? Wyniki badań „Nastolatki 3.0”

Agnieszka Wrońska, Anna Borkowska Akademia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) Większość nastolatków codziennie korzysta z internetu, a około 30% z nich pozostaje on-line cały czas i to niezależnie od…
zobacz cały artykuł »

1 czerwca 2018 / czytelnia • Internet • profilaktyka • wychowanie

Co młodzież robi w Sieci? Wyniki badań „Nastolatki 3.0”

Agnieszka Wrońska, Anna Borkowska Akademia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) Obecność w sieci stała się dla nastolatków niemalże normą społeczną, a dzięki technologii mobilnej internet towarzyszy im praktycznie w…
zobacz cały artykuł »

11 października 2017 / badania, raporty • czytelnia • Internet • szkoła • uzależnienia behawioralne • wychowanie

zobacz wszystkie artykuły z tej kategorii »