Materiały do spotkań z rodzicami

„Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi”

Scenariusz spotkania to gotowe narzędzie dla nauczyciela do pracy profilaktycznej z rodzicami. Głównym celem programu jest nawiązanie przez nauczyciela-wychowawcę efektywnej współpracy, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu, oraz wzmocnienie ochrony uczniów w okresie dojrzewania przed zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych.

„Dopalacze – spotkanie z rodzicami w szkole”

Scenariusz spotkania z rodzicami w szkole, przewidziany na dwie godziny lekcyjne. Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji znajdują się również inne prezentacje z zakresu profilaktyki oraz baza programów psychoprofilaktycznych.

Dopalacze-wypalacze. Spotkanie z rodzicami w szkole

Scenariusz spotkania z rodzicami informującego o zagrożeniach wynikających z pojawienia się nowych substancji psychoaktywnych – dopalaczy. Oprócz dostarczenia informacji, scenariusz zakłada aktywizację rodziców. Czas trwania: 2 godziny lekcyjne, osoba prowadząca: pedagog, psycholog lub wychowawca klasy.