Szkolenia on-line

Program Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

KCPU (logo)

Program e-learningowy składający się z siedmiu wykładów, długości od 4 do 15 minut, nt. uzależnień od narkotyków i poszczególnych substancji. Wykłady z założenia są przeznaczone dla lekarzy i terapeutów, jednak prezentowana w nich wiedza jest przystępna i przydatna dla każdego, kto chce dowiedzieć się czegoś o narkotykach. Do każdego wykładu jest dostępny test sprawdzający wiedzę.

Zobacz wykłady. (Oprócz wykładów dostępne są także scenki, w których zaprezentowano zachowanie osób z problemem narkotykowym i propozycje przeprowadzenia rozmowy.)

Kursy internetowe programu eTwinning

eTwinning (logo)

Twinning to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Uczestniczą w niej nauczyciele wszystkich przedmiotów, a również bibliotekarze szkolni i pedagodzy.

Na platformie eTwinning znajduje się mnóstwo bezpłatnych szkoleń on-line, m.in. uczących obsługi narzędzi internetowych/komputerowych przydatnych do prowadzenia zajęć, jak i codziennej pracy z użyciem komputera i Sieci. Oprócz tego istnieje możliwość uczestnictwa w projektach edukacyjnych. Sama strona oferuje też dostęp do informacji nt. warsztatów, seminariów itp.

Kursy internetoweszkolenia, warsztaty, seminariao programie.