Search Results for: Agnieszka Pisarska

Czytelnia

…Fundacja Praesterno Diagnoza rozmiarów i intensywności doświadczeń młodzieży ze środkami psychoaktywnymi Fundacja Praesterno Ewaluacja szkolnych programów profilaktyki Beata Policha Grzyby halucynogenne w zbliżeniu Agnieszka Pisarska Doświadczenia i opinie młodzieży o…

Badania nad uzależnieniami behawioralnymi

…przedstawia badania diagnozujące zachowania hazardowe młodzieży szkół średnich województwa lubelskiego, przeprowadzone w latach 2013−2014 przez Stowarzyszenie Natanaelum. Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski, Joanna Raduj i Magdalena Wójcik koncentrują się na diagnozie…