Search Results for: Krzysztof Krajewski

Prawo karne a podaż narkotyków

…bariery kosztów dla zajmowania się tego typu działalnością. Redakcja serwisu Poradnia.narkomania.org.pl serdecznie dziękuje p. prof. Krzysztofowi Krajewskiemu za zgodę na opublikowanie fragmentu Jego książki. Krzysztof Krajewski Sens i bezsens prohibicji….