Search Results for: Tomasz Kowalewicz

Czytelnia

…Krajewski Prawo karne a podaż narkotyków Tomasz Kowalewicz (oprac.) Intensywność używania narkotyków przez młodzież szkolną Tomasz Kowalewicz Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej realizowanej przez Ośrodki Profilaktyki Środowiskowej Agencji AD Tomasz

Czat z ekspertem

…na dowolnej stronie Poradni. Godziny dyżurów: lekarz (Ewa Romaszewska-Świerzewska) – wtorki w godz. 20.00–23.00 psycholog (Tomasz Kowalewicz) – środy w godz. 17.00–20.00 prawnik (Paulina Celińska-Chomiuk) – czwartki w godz. 17.00–20.00…

Badania ESPAD – komentarz

…być groźne dla innych. Tak samo jak ich koledzy mogą organizować mini grupy przestępcze. Dzięki temu potrafią uzyskać taki status w grupie rówieśniczej jak chłopcy, ich partnerzy. Notował: Tomasz Kowalewicz

Młodzież wobec narkotyków

…Bibliografia Maj Z., Kowalewicz T., Młodzież a narkotyki, program badań jakościowych zrealizowany na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2009, raport dostępny w KBPN. Przypisy    [ + ] 1….

Zadaj pytanie

…dyskrecję i anonimowość. Email wybierz eksperta, do którego się zwracasz * psycholog (Tomasz Kowalewicz) lekarz (Ewa Romaszewska-Świerzewska) prawnik (Paulina Celińska-Chomiuk) zadaj pytanie * adres e-mail * UWAGA, sprawdź dwa razy…

Kryzys wieku dojrzewania a profilaktyka

Z naszej perspektywy takie wydarzenia, jak np. zła ocena stawiana uczniowi, zawód miłosny, który go spotkał, odsunięcie się od niego przyjaciela – to mało znaczące epizody w kontekście…