BENZODIAZEPINY jak dopalacze

22 czerwca 2021  

Na rynkach europejskich coraz częściej pojawiają się nowe substancje psychoaktywne (NSP) o strukturach benzodiazepin. Obecnie monitorowanych jest 30 preparatów, z których 2 najpopularniejsze, tj. etizolam i flualprazolam, objęto kontrolą.

Benzodiazepiny to grupa leków psychotropowych o działaniu uspokajającym i nasennym, szeroko stosowana w medycynie. Ze względu na duży potencjał uzależniający i skutki uboczne, obrót tymi substancjami podlega kontroli, jednak duże zapotrzebowanie oraz rozpowszechnienie pozamedycznego stosowania benzodiazepin, przyczyniły się do rozwoju nielegalnego rynku, a w ostatnich latach także do popularyzacji różnych zastępników sprzedawanych bez recepty.

Zastępniki te funkcjonują z ominięciem prawa, na takich samych zasadach jak miało i nadal ma to miejsce w przypadku typowych dopalaczy, czyli nowych substancji psychoaktywnych imitujących działanie narkotyków. Przepisy omija się poprzez stosowanie struktur chemicznych zbliżonych do benzodiazepin objętych kontrolą, jednak nie spełniających przesłanek kontroli.

Nowe benzodiazepiny w Europie

Nowe benzodiazepiny w Europie; wykres przedstawia pojawianie się preparatów imitujących leki w kolejnych latach. Ponad 80% z 30 substancji wykryto po 2014 r.
Z Sprzedawane są jako leki, lecz nie są to preparaty przebadane, ani o pewnej jakości – nabywca po pierwsze nie wie, jakiej faktycznie użyto substancji do stworzenia „zastępnika”, a po drugie nie ma gwarancji powtarzalności efektu, nawet używając jednej marki.
W internecie znajdują się również podróbki popularnych leków na receptę, do których produkcji używa się „nowych benzodiazepin”. Istnieje w związku z tym duże ryzko zatruć nieprzebadanymi preparatami oraz związane z nierówną wielkością dawek. Dotyczy to zwłaszcza przypadków mieszania z alkoholem lub narkotykami.

Zatrucie może skutkować zaburzeniami mowy i chodu, śpiączką oraz depresją oddechową.
Wśród efektów ubocznych stosowania benzodiazepin wymienia się m.in. senność, zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie, zaburzenia pamięci, bóle głowy, nudności, obniżenie libido i in.
Objawami zależności są efekty odstawienne, które można rozpoznać m.in. jako spadek apetytu i osłabienie, obniżenie nastroju, drażliwość, niepokój; mogą wystąpić też drgawki, drżenia mięśniowe, potliwość, bezsenność oraz zaburzenia pamięci czy koncentracji.

Ewentualne uwagi, pytania lub komentarze prosimy kierować na adres redakcja@narkomania.org.pl