Aktualności

BENZODIAZEPINY jak dopalacze

Na rynkach europejskich coraz częściej pojawiają się nowe substancje psychoaktywne (NSP) o strukturach benzodiazepin. Obecnie monitorowanych jest 30 preparatów, z których 2 najpopularniejsze, tj. etizolam i flualprazolam, objęto kontrolą.
Benzodiazepiny to grupa leków psychotropowych o działaniu uspokajającym i nasennym, szeroko stosowana w medycynie. Ze względu na duży potencjał uzależniający i skutki uboczne, obrót tymi substancjami podlega kontroli, jednak duże zapotrzebowanie oraz rozpowszechnienie pozamedycznego stosowania benzodiazepin, przyczyniły się do rozwoju nielegalnego rynku, a w ostatnich latach także do popularyzacji różnych zastępników sprzedawanych bez recepty.
astępniki te funkcjonują z ominięciem prawa, na takich samych zasadach jak miało i nadal ma to miejsce w przypadku typowych dopalaczy, czyli nowych substancji psychoaktywnych imitujących działanie narkotyków. Przepisy omija się poprzez stosowanie struktur chemicznych zbliżonych do benzodiazepin objętych kontrolą, jednak nie spełniających przesłanek kontroli.
Nowe benzodiazepiny w Europie

Nowe benzodiazepiny w Europie; wykres przedstawia pojawianie się preparatów imitujących leki w kolejnych latach. Ponad 80% z 30 substancji wykryto po 2014 r.
Z Sprzedawane są jako leki, lecz nie są to preparaty przebadane, ani o pewnej jakości – nabywca po pierwsze nie wie, jakiej faktycznie użyto substancji do stworzenia „zastępnika”, a po drugie nie ma gwarancji powtarzalności efektu, nawet używając jednej marki.
W internecie znajdują się również podróbki popularnych leków na receptę, do których produkcji używa się „nowych benzodiazepin”. Istnieje w związku z tym duże ryzko zatruć nieprzebadanymi preparatami oraz związane z nierówną wielkością dawek. Dotyczy to zwłaszcza przypadków mieszania z alkoholem lub narkotykami.

Zatrucie może skutkować zaburzeniami mowy i chodu, śpiączką oraz depresją oddechową.
Wśród efektów ubocznych stosowania benzodiazepin wymienia się m.in. senność, zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie, zaburzenia pamięci, bóle głowy, nudności, obniżenie libido i in.
Objawami zależności są efekty odstawienne, które można rozpoznać m.in. jako spadek apetytu i osłabienie, obniżenie nastroju, drażliwość, niepokój; mogą wystąpić też drgawki, drżenia mięśniowe, potliwość, bezsenność oraz zaburzenia pamięci czy koncentracji.

22 czerwca 2021


100 tys. śmiertelnych przedawkowań w USA

Kryzys opiatowy w Stanach Zjednoczonych w 2020 r. osiągnął apogeum. Szacuje się, że nawet 100 tys. osób mogło umrzeć w wyniku przedawkowania opiatów.
Najtragiczniejszy pod tym względem miesiąc to maj, kiedy zmarło ok. 10 tys. osób. Z danych CDC wynika, że w całym 2019 r. było to ok. 50 tys. osób, co zonacza ogromy wzrost, wiązany przez badaczy z okresami lock-downu.
Być może istotnym czynnikiem była tu kwestia dostaw narkotyków, gdyż za zgony odpowiedzialne są przede wszystkim opiaty syntetyczne, które potrafią być setki razy silniejsze od heroiny. Pojawiły się one na nielegalnym rynku, którego znaczenie rosło od 2011 r., po zredukowaniu o niemal połowę ilości przepisywanych leków zawierających opiaty. Był to efekt zmiany przepisów, która miała rozwiązać problem masowych uzależnień – niestety, skutek był odwrotny, gdyż pozostawieni bez opieki i bez dostępu do leków uzależnieni pacjenci zwrócili się do nielegalnych źródeł i poszukiwali innych substancji zaspokajających głód narkotykowy.

Natomiast za samą “opioidową epidemię” w USA odpowiada rynek leków, na którym od końca lat 90. można było pozyskać farmaceutyczne opiaty na niemal dowolną przypadłość. Poskutkowało to masowymi uzależnieniami, a w wyniku wprowadzonej w 2011 r. restrykcyjnej polityki, pomijającej realia pacjentów – rosnącą ilością zgonów spowodowanych przedawkowaniami czarnorynkowych nielegalnych opiatów.

17 czerwca 2021


Pierwsze w Polsce studia podyplomowe nt. rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych

Uczelnia Jańskiego uruchamia pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu „Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych”.
Dwusemestralny program studiów skierowany jest przede wszystkim do osób zaangażowanych w tworzenie i realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku lokalnym. Twórcy kierunku stawiają na budowanie kompetentnych, interdyscyplinarnych zespołów potrafiących wdrażać strategie o sprawdzonym działaniu.
Zajęcia będą prowadzone w formule on-line.
Program studiów został objęty patronatem PARPA.
Koszt: 3950 zł
Informacja na stronie uczelni
Broszura PARPA do pobrania (20MB!)

14 czerwca 2021


Nowy raport EMCDDA

Dostępny już dziś!
Nowy Raport Roczny EMCDDA – Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii – jest do pobrania pod adresem https://www.emcdda.europa.eu/edr2021.
Publikowane każdego roku raporty zawierają aktualne dane z 27 krajów UE oraz Norwegii i Turcji. Informacje dotyczą przede wszystkim rynku substancji, w tym cen, zarekwirowanych ilości, czystości narkotyków i in. Ważnym elementem są też obszerne statystyki nt. rozpowszechnienia używania i występujących problemów z substancjami oraz dostępności i struktury leczenia.
W Raportach zamieszczane są dodatkowo rekomendacje związane z prowadzeniem działań zapobiegawczych i poltyki narkotykowej oraz opisy nowości, np. innowacyjnych metod badawczych itp.
Zachęcamy do zapoznania się z tą ważną pozycją: https://www.emcdda.europa.eu/edr2021.

9 czerwca 2021


„Uwaga na dzieci!” Nowy artykuł kampanii Bez chemii na drodze

Z okazji dnia dziecka ciekawy artykuł uświadamiający to co oczywiste, a jednak pomijane: dzieci nie są odpowiedzialne…
Możemy za to przewidywać ich zachowania, do czego przydatna będzie wiedza o tym, co je kształtuje. W jaki sposób dzieci odbierają otoczenie i co wpływa na ich reakcje? – z jednej strony nadwrażliwość pewnych receptorów, z drugiej strony niewystarczająca ich sprawność powodują, że dziecko wybiórczo postrzega otoczenie. Przyjmuje się, że dziecko nabiera odpowiedniej sprawności poznawczej i jest gotowe do samodzielnego poruszania się w ruchu drogowym między 10 a 12 rokiem życia.
Cały artykuł na: https://bezchemiinadrodze.pl/uwaga-dzieci

1 czerwca 2021


Kolejna ważna publikacja kampanii „Bez chemii na drodze”

Nowy artykuł, tym razem na temat tzw. stresu pourazowego (PTSD), którego doświadcza część uczestników wypadków, również tych, którym nic im się nie stało – do wystąpienia tego objawu wystarczy poczucie strachu i utraty kontroli… Zapraszamy po więcej informacji: Psychiczne konsekwencje wypadku komunikacyjnego u dorosłych, dzieci i młodzieży
Publikacja powstała w ramach kampanii edukacyjno-profilaktycznej “Bez chemii na drodze”, której część informacyjna skierowana jest przede wszystkim do kierowców i innych uczestników ruchu drogowego.
Część edukacyjna to materiały do zajęć z dziećmi i młodzieżą.

22 maja 2021


Narkotyki wśród zawodowych kierowców

Pracy zawodowego kierowcy nierzadko towarzyszy silny stres, związany z pokonywaniem wielokilometrowych tras, nadmiernym zmęczeniem, niedosypianiem, nieregularnym trybem pracy, a także odpowiedzialnością za zdrowie i życie pasażerów. Stresujące warunki pracy i chęć poprawienia wydolności mogą zwiększać ryzyko sięgania przez kierowców po nielegalne substancje psychoaktywne – przeczytaj o potencjalnych skutkach używania narkotyków w pracy kierowcy oraz co zrobić, aby uniknąć ryzyka wypadków.
Polecamy także inne materiały o substancjach psychoaktywnych w ruchu drogowym na stronie kampanii „Bez chemii na drodze”.

28 kwietnia 2021


Od maja Telefon Zaufania także w dni świąteczne

Telefon Zaufania Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii od wielu lat działa w dni robocze w godz. 16-21.
Teraz możliwy jest kontakt każdego dnia przez cały rok, także w czasie świąt. Godziny pracy konsultantów nie zmieniają się.
Jeśli potrzebujesz pomocy lub konsultacji, zadzwoń pod nr 800 199 990.
Dostępny jest również numer pomocowy dla problemów z uzależnieniami behawioralnymi: 801 889 880, czynny codziennie w godz. 17-22.

28 marca 2021


Kierowco, rowerzysto, pasażerze

Ta kampania skierowana jest przede wszystkim do Was, ale dotyczy każdego użytkownika dróg, więc będzie interesująca również np. dla rodziców i wychowawców młodzieży.
Bez chemii na drodze” dotyczy przede wszystkim wpływu substancji psychoaktywnych na zdolność prowadzenia pojazdów – o którym wiedza wśród kierowców – jak i ogółu populacji – jest znacznie mniejsza niż w przypadku alkoholu.
Na stronie kampanii znajdziemy szereg artykułów na temat niebezpieczeństw związanych z jazdą pod wpływem narkotyków oraz materiały szkoleniowe dla nauczycieli
Zachęcamy też do obejrzenia spotów kampanii i, rzecz jasna, podzielenia się nimi:

28 lutego 2021