Narkotyki w ruchu drogowym – debata w szkole

20 października 2021  

Czy kary za prowadzenie pod wpływem narkotyków powinny być takie same jak te za prowadzenie pod wpływem alkoholu, czy surowsze? – W scenariuszu zajęć dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, autorzy kampanii bezchemiinadrodze.pl proponują przeprowadzenie prawdziwej debaty oksfordzkiej.

Materiały dla nauczycieli

W scenariuszu znajdziemy schemat takiej dyskusji oraz propozycję przygotowania i przeprowadzenia jej z uczniami. W ramach przygotowania, proponowane są artykuły omawiające problem innych niż alkohol substancji psychoaktywnych w ruchu drogowym, które umieszczono na stronie kampanii.
Dodatkowo, dla uczniów stworzono animacje zachęcające do zainteresowania się tematyką debaty.

  • Zachęcamy do korzystania z tych profesjonalnie opracowanych materiałów – są dostępne bezpłatnie na stronie kampanii.
Ewentualne uwagi, pytania lub komentarze prosimy kierować na adres redakcja@narkomania.org.pl