Debata nt. narkotyków w ruchu drogowym

20 października 2021  

Materiały dla nauczycieli

Czy kary za prowadzenie pod wpływem narkotyków powinny być takie same jak te za prowadzenie pod wpływem alkoholu, czy surowsze? – W scenariuszu zajęć dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, autorzy kampanii bezchemiinadrodze.pl proponują przeprowadzenie prawdziwej debaty oksfordzkiej.
W scenariuszu znajdziemy schemat takiej dyskusji oraz propozycję przygotowania i przeprowadzenia jej z uczniami. W ramach przygotowania, proponowane są artykuły omawiające problem innych niż alkohol substancji psychoaktywnych w ruchu drogowym, które umieszczono na stronie kampanii.
Dodatkowo, dla uczniów stworzono animacje zachęcające do zainteresowania się tematyką debaty.

  • Zachęcamy do korzystania z tych profesjonalnie opracowanych materiałów – są dostępne bezpłatnie na stronie kampanii.
Ewentualne uwagi, pytania lub komentarze prosimy kierować na adres: finn@praesterno.pl