Kampania „Bez chemii na drodze” – patronat honorowy

6 sierpnia 2021  
logo kampanii Bez chemii na drodze
Logo kampanii „Bez chemii na drodze”

Kampania „Bez chemii na drodze” zyskała patronat Komendy Głównej Policji – od lipca 2021 r. patronem honorowym jest Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Przy okazji zachęcamy do zapoznania się z raportem Biura nt. wypadków w ruchu drogowym.

Ewentualne uwagi, pytania lub komentarze prosimy kierować na adres redakcja@narkomania.org.pl