Kierowco, rowerzysto, pasażerze

28 lutego 2021  

Ta kampania skierowana jest przede wszystkim do Was, ale dotyczy każdego użytkownika dróg, więc będzie interesująca również np. dla rodziców i wychowawców młodzieży.
Bez chemii na drodze” dotyczy przede wszystkim wpływu substancji psychoaktywnych na zdolność prowadzenia pojazdów – o którym wiedza wśród kierowców – jak i ogółu populacji – jest znacznie mniejsza niż w przypadku alkoholu.
Na stronie kampanii znajdziemy szereg artykułów na temat niebezpieczeństw związanych z jazdą pod wpływem narkotyków oraz materiały szkoleniowe dla nauczycieli
Zachęcamy też do obejrzenia spotów kampanii i, rzecz jasna, podzielenia się nimi:

Ewentualne uwagi, pytania lub komentarze prosimy kierować na adres: finn@praesterno.pl