Nowy raport EMCDDA

9 czerwca 2021  

Dostępny już dziś!
Nowy Raport Roczny EMCDDA – Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii – jest do pobrania pod adresem https://www.emcdda.europa.eu/edr2021.
Publikowane każdego roku raporty zawierają aktualne dane z 27 krajów UE oraz Norwegii i Turcji. Informacje dotyczą przede wszystkim rynku substancji, w tym cen, zarekwirowanych ilości, czystości narkotyków i in. Ważnym elementem są też obszerne statystyki nt. rozpowszechnienia używania i występujących problemów z substancjami oraz dostępności i struktury leczenia.
W Raportach zamieszczane są dodatkowo rekomendacje związane z prowadzeniem działań zapobiegawczych i poltyki narkotykowej oraz opisy nowości, np. innowacyjnych metod badawczych itp.
Zachęcamy do zapoznania się z tą ważną pozycją: https://www.emcdda.europa.eu/edr2021.

Ewentualne uwagi, pytania lub komentarze prosimy kierować na adres redakcja@narkomania.org.pl