Pierwsze w Polsce studia podyplomowe nt. rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych

14 czerwca 2021  

Uczelnia Jańskiego uruchamia pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu „Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych”.
Dwusemestralny program studiów skierowany jest przede wszystkim do osób zaangażowanych w tworzenie i realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku lokalnym. Twórcy kierunku stawiają na budowanie kompetentnych, interdyscyplinarnych zespołów potrafiących wdrażać strategie o sprawdzonym działaniu.
Zajęcia będą prowadzone w formule on-line.
Program studiów został objęty patronatem PARPA.
Koszt: 3950 zł
Informacja na stronie uczelni
Broszura PARPA do pobrania (20MB!)

Ewentualne uwagi, pytania lub komentarze prosimy kierować na adres redakcja@narkomania.org.pl