W Singapurze nadal obowiązuje kara śmierci za przemyt narkotyków

29 kwietnia 2023  
Skazany za przemyt na śmierć obywatel Indii Tangaraju Suppiah
Skazany 46-letni Tangaraju Suppiah, obywatel Indii; aktywiści wskazują, że większość wyroków śmierci w Singapurze dotyka mniejszości narodowych

W środę, 26. kwietnia dokonano w Singapurze egzekucji mężczyzny, skazanego za organizację przemytu kilograma marihuany. Tangaraju Suppiah przebywał w celi śmierci od 2018 r.
To 12 egzekucja za przestępstwo narkotykowe od marca 2022 r.

Międzynarodowe organizacje walczące o prawa człowieka, w tym Biuro ds. Praw Człowieka NZ i Amnesty International oraz lokalni aktywiści przez lata ubiegali się o zmianę wyroku. Ostatnią szansą było uniewinnienie przez prezydenta, ten jednak 25. kwietnia odmówił.

Kara obowiązkowa

Sądy w Singapurze są zobligowane do skazywania na śmierć osoby „sprzedające” bądź „importujące” znaczne ilości narkotyków – w przypadku cannabis powyżej 0,5 kg.
Jedyną możliwością zmiany kary na dożywocie jest w takich wypadkach uznanie oskarżonego za „kuriera”, czyli osobę, której rola sprowadza się do „transportu”, „wysłania” bądź „dostarczenia” przesyłki – co nie jest traktowane jako handel ani przemyt.

Wyjątek ten ma stanowić osłonę dla najniższych w hierarchii przestępców, zarabiających na życie jako tzw. “mrówki”, przy czym, w wypadkach takich niezbędne jest świadectwo prokuratora, że oskarżony skutecznie dopomógł organom ścigania w zwalczaniu handlu. W praktyce oznacza to władzę sądzenia w rękach prokuratora.

Odejścia i powroty

Różne grupy państw, w tym UE, oraz organizacje międzynarodowe prowadzą działania na rzecz zniesienia kary śmierci, lub stosowania tzw. moratoriów. ONZ akceptuje tę formę karania tylko w przypadkach najcięższych przestępstw. Przestępstwa narkotykowe do nich nie należą, jednak kara śmierci za nie obowiązuje nadal w 35 krajach świata – w ubiegłym roku przeprowadzenie egzekucji raportowały Chiny, Iran i Arabia Saudyjska. Z dużym prawdopodobieństwem wyroki wykonano również w Wietnamie i Korei Północnej.

W samym Singapurze przez dwa lata, od listopada 2019 r. do marca 2022 r., nie przeprowadzano egzekucji. Rok 2022 z 11 wykonanymi wyrokami jest więc “niechlubnym” powrotem tej praktyki.

Z drugiej strony, część państw z najsurowszym prawem łagodzi przepisy, np. Malezja, gdzie obowiązuje moratorium, czy Indonezja z 10-letnim okresem próbnym dla skazanych, po którym sąd może zmienić karę na dożywocie. Co ciekawe, w nieodległej Tajlandii marihuanę w 2022 r. zdekryminalizowano.

Dlaczego przemyt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Singapuru stoi na stanowisku, że najwyższe kary odstraszają przestępców.
Jest to o tyle istotne, że Singapur, jako miasto portowe, jest szczególnie narażony na infiltrację przez grupy przestępcze poszukujące szlaków handlowych z tzw. “złotego trójkąta”, czyli trzech państw produkujących narkotyki co najmniej na skalę regionu Południowo-Wschodniej Azji i Oceanii.

Twierdzenie o potencjale odstraszającym nie ma pokrycia w danych, jednak władze powołują się na badania opinii publicznej z lat 2019 – 2022, wskazujące na duże, a nawet bardzo duże – na poziomie powyżej 70% – poparcie społeczne dla stosowania kar śmierci za najcięższe przestępstwa, czyli za morderstwa, użycie broni palnej i przemyt znacznych ilości narkotyków.

Jest to związane z powszechnym przekonaniem o skuteczności najwyższych kar w odstraszaniu potencjalnych przestępców – 70% do ponad 80% osób uważa je za skuteczną metodę przeciwdziałania najpoważniejszym przestępstwom, choć w odniesieniu konkretnie do przemytu narkotyków potwierdza to 60% – 70% ankietowanych.

Obywatele Singapuru zgadzają się również, że kara śmierci jest skuteczniejsza od dożywocia, a jej zniesienie spowodowałoby wzrost liczby przestępstw. Uważało tak 79% respondentów w 2021 r. – należeli do nich także przeciwnicy kary śmierci.

Prawda czy fałsz

Organizacje zajmujące się problematyką przestępczości i narkotyków wskazują na dowody, że punitywny, nastawiony na karanie system prawny nie jest skuteczny w walce z przestępczością narkotykową.
Aktywiści wskazują, że pomimo drastycznych przepisów cały czas mają miejsce przestępstwa na dużą skalę. W 2021 r. przechwycono w Singapurze największy przemyt marihuany od ćwierćwiecza, równocześnie z największą ilością heroiny od 20 lat. W roku następnym pobity został rekord przemytu heroiny.

Można się zastanawiać nad zbieżnością tych faktów z nie wykonywaniem wyroków śmierci akurat w tym okresie, jednak masowe przemyty wykrywano wtedy w wielu państwach regionu i były związane z ograniczeniami w ruchu osób, wynikającymi z covid-19.
Państwo-miasto, nazwane kiedyś “Disneylandem z karą śmierci”, nie odstaje więc od trendów regionu.

Źródła:

Amnesty International

Singapore: Arbitrary and unlawful execution for drug-related offence shows disregard for human rights

Singapore: Shameful resumption of executions after more than two years won’t end drug-related crime

UN OHCHR

https://news.un.org/en/story/2022/07/1123592/
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/04/singapore-un-experts-condemn-continued-use-death-penalty-drug-related-crimes/

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Singapuru

https://www.mha.gov.sg/mediaroom/press-releases/findings-from-recent-studies-on-the-death-penalty-in-singapore/

Dziennik TIME

https://time.com/6274565/singapore-death-penalty-drugs/

Dzinnik India Today

https://www.indiatoday.in/world/story/singapore-man-human-trafficker-hanged-execution-capital-punishment-ban-2364743-2023-04-26/

Ewentualne uwagi, pytania lub komentarze prosimy kierować na adres redakcja@narkomania.org.pl