Osobiste wartości a bezpieczeństwo na drodze

10 sierpnia 2021  
bezchemiinadrodze.pl
Logo kampanii „Bez chemii na drodze”

System wartości, które wyznajemy oraz ich hierarchia, regulują nasze zachowania – a więc także sposób, w jaki prowadzimy samochód czy zachowujemy się w ruchu drogowym.

Niektóre wyznawane wartości przekładają się na bezpieczniejszą jazdę – inne, jak poszukiwanie wyzwań, mogą znajdować odzwierciedlenie w zachowaniach ryzykownych na drodze. Istnieje również kilka poglądów, przekładających się na częstszą jazdę pod wpływem substancji.
Zachęcamy do lektury nowego artykułu kampanii bezchemiinadrodze.pl.
https://bezchemiinadrodze.pl/bezpieczne-i-niebezpieczne-wartosci-kierowcow/
Artykuł powstał w oparciu o badanie Pauliny Michalskiej i Anny Szymanik-Kostrzewskiej z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Ewentualne uwagi, pytania lub komentarze prosimy kierować na adres redakcja@narkomania.org.pl