Dekryminalizacja w Czechach, czy nie?

12 lipca 2021  

Prawo narkotykowe w Republice Czeskiej należy do bardziej łagodnych: posiadanie małych ilości narkotyków na własny użytek oraz uprawa 5 roślin konopi indyjskich podlega karze administracyjnej, a nie karnej.

Przepisy jednak bazowały na określeniu „małych ilości” poprzez zawartość substancji czynnych w „postaci fizycznej” narkotyku. Stwarzało to niejednoznaczną sytuację prawną, ponieważ właściciel nie zawsze mógł mieć pewność, czy ilość czystej substancji aktywnej w posiadanym proszku bądź suszu nie przekracza ustalonych progów. Zarazem takie sformułowanie przepisów – z jednej strony precyzyjne, w praktyce jednak niejednoznaczne – obciążało sądy koniecznością każdorazowego przeprowadzania ekspertyz zarekwirowanych narkotyków.
Obecnie parlament czeski pracuje nad poprawkami ustawy, szczególnie istotnymi w trzech obszarach:

  • legalizacja prowadzenia pokoi iniekcyjnych
  • legalizacja testowania narkotyków w klubach młodzieżowych
  • dekryminalizacja posiadania cannabis przez osoby hodujące samodzielnie do 5 roślin.

Czescy specjaliści i organizacje pozarządowe wspierają proponowane zapisy jako skuteczną pomoc w przeciwdziałaniu szkodom powodowanym przez używanie narkotyków. Stale pojawia się argument, że narkotyki są obecne w społeczeństwie niezależnie od tego, czy powyższe zapisy istnieją czy nie.
Dyskusja nt. nowych przepisów zbiegła się w czasie z wyrokiem czeskiego TK, który uznał niekonstytucyjność ustalania wartości granicznych posiadanych narkotyków przez rozporządzenia rządu, ponieważ należą one do prawa karnego, które może działać wyłącznie na podstawie ustawy.

Ewentualne uwagi, pytania lub komentarze prosimy kierować na adres redakcja@narkomania.org.pl