Człowiek wobec uzależnień, wybrane problemy

5 sierpnia 2015  

Publikacja porusza problem uzaleznień behawioralnych (cyberprzestrzeń, mechanizmy uzależnien od nowych technologii) i chemicznych (narkotyki, dopalacze). Prace oparto na ocenie realnej sytuacji młodiezy z Wielkopolski, Podlasia, ziemi lubuskiej i łodzkiej.