Kategoria: książki-alt

polecane książki

Człowiek wobec uzależnień, wybrane problemy

Publikacja porusza problem uzaleznień behawioralnych (cyberprzestrzeń, mechanizmy uzależnien od nowych technologii) i chemicznych (narkotyki, dopalacze). Prace oparto na ocenie realnej sytuacji młodiezy z Wielkopolski, Podlasia, ziemi lubuskiej i łodzkiej.

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych

Publikacja skierowana do wszystkich, którzy mają kontakt z osobami przyjmującymi narkotyki. Dla profesjonalistów i nie tylko. Zawiera opisy działań poszczególnych substancji (nikotyna, alkohol, narkotyki), programów profilaktycznych, realizowanych w szkołach i… Read more »

Etapy zmiany w terapii uzależnień

„Autorzy pokazują, jak wykorzystać ogólną wiedzę na temat zmiany zachowań – zwłaszcza model etapów zmiany − aby skutecznie leczyć zaburzenia związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Książka zawiera cenne dla klinicystów… Read more »

Moja córka narkomanka

„Opowieść matki, która przez wiele lat walczyła z uzależnieniem córki od narkotyków. Z recenzji: my – terapeuci, specjaliści terapii uzależnień, psycholodzy i inni `pomagacze`, próbujemy towarzyszyć rodzicom w koszmarnej drodze… Read more »