Metody pomocy i samopomocy w uzależnieniach

24 września 2013  

„Autorka oparła swój tekst na wynikach pracy diagnostycznej, obejmującej efektywność pomocy i samopomocy osób zagrożonych uzależnieniem i już uzależnionym poprzez ich uczestnictwo w grupach samopomocowych. Przy tym jest to pogłębiona analiza działalności dwunastu różnych grup z obszaru borykania się z problemem alkoholowym i dwóch grup Anonimowych Narkomanów. Najcenniejsze jest ujęcie procesualne zagadnienia uzależnień, zwłaszcza osób młodych. Nie jest to „płaski” opis zjawiska, ale próba uchwycenia ważnych, sprawczych czynników, sprzyjających procesowi zdrowienia osób uzależnionych.”
prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula

Spis treści:

– Uzależnienie jako choroba społeczna
– Profesjonalizm i wolontariat w systemie pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym
– Cel, normy i struktura grup samopomocy
– Program pomocy w grupach
– Biografie uczestników grup samopomocy