Młodzież i narkotyki. Rodzinne czynniki ryzyka nałogu.

14 stycznia 2014  

Książka stanowi próbe odpowiedzi na pytania, jakie elementy funkcjonowania rodziny w okresie dorastania młodzieży mogą przyczynić się do nałogowego brania narkotyków i jakie są rodzinne uwarunkowania uzależnienia od narkotyków. Ta pozycja może pomóc terapeutom, nauczycielom lub rodzicom na spojrzenie na rodzinę przez pryzmat mechanizmów systemowych podkreślających znaczenie spójności i klimatu rodziny jako czynników ryzyka nałogu.