Narkomania

9 października 2013  

Książka opisuje problem narkomanii w sposób całościowy. Autor wziął pod uwagę zależności między uwarunkowaniami psychologicznymi, społeczno-kulturowymi i medycznymi. Fakty przedstawione w „Narkomanii” doskonale ukazują obraz rzeczywistości oraz coraz większe zagrożenia wynikające z używania środków psychoaktywnych