Narkotyki i środki zastępcze: zjawisko, zagrożenia, profilaktyka; rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych

5 sierpnia 2015  

Praca zawiera opis uwarunkowań społeczno- kulturowych zjawiska narkomanii i aspekty prawne dotyczace jej przeciwdziałania. W pracy pochylono się nad czynnikami społecznymi, biologicznymi i psychicznymi odpowiedzialnym za siaganie po narkotyki i zjawiskiem politoksykomanii. Podano charakterystykę najpopularniejszych narkotyków w Polsce i substancji zastepczych.