Nowe oblicza uzależnień

24 września 2013  

Inspiracją niniejszego opracowania stały się przemiany zachodzące w dziedzinie rozwoju uzależnień. Intencją autora było zaprezentowanie nowych aspektów występujących obecnie uzależnień; Książka opisuje nie tylko nowe formy uzależnień, ale też te, które towarzyszą człowiekowi od lat, jednak obecnie przyjmują nowe znamiona.

W prezentowanym opracowaniu znajdziemy więc teksty zarówno dotyczące uzależnień dotychczas występujących (alkoholizm, narkomania), jak i poruszające nową tematykę: pracoholizmu, interholizmu, seksoholizmu, uzależnienia od jedzenia czy telefonów komórkowych.

Autorami tekstów są osoby związane z Zakładem Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Katedry profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Humanistycznej w Pułtusku.

Opracowanie to jest adresowane do szerokiego kręgu odbiorców. Przede wszystkim przydatne może być dla studentów pedagogiki (głównie resocjalizacji). Książka przydatna może być również rodzicom, nauczycielom, wychowawcom lub kuratorom.