Profilaktyka w środowisku lokalnym

21 listopada 2014  

Z wielką przyjemnością przekazujemy Państwu najnowszą publikację wydaną przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zatytułowaną „Profilaktyka w środowisku lokalnym”.
Doceniając ogromne znaczenie roli samorządów terytorialnych w działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Radą Europy przygotowało książkę z myślą o lokalnych realizatorach i animatorach działań profilaktycznych.
Książka, mająca charakter podręcznika została napisana przez polskich autorów, posiadających bogate doświadczenie w dziedzinie profilaktyki uzależnień, a szczególnie w dziedzinie profilaktyki narkomanii. Ma ona jednak uniwersalną wymowę, gdyż przy jej opracowywaniu przyjęto założenie, że większość problemów społecznych ma charakter interakcyjny i należy propagować ideę wspólnych działań zapobiegawczych, a także przełamywać stereotypy dotyczące wąskiego pojmowania profilaktyki.
Przedstawiamy Państwu książkę w przekonaniu, że będzie ona użytecznym źródłem wiedzy na temat planowania, konstruowania i realizowania lokalnych strategii w zakresie profilaktyki uzależnień.

Pobierz