Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu

29 lipca 2014  

Książka Andrew Tatarsky’ego prezentuje nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu i podejmuje temat psychoterapii zorientowanej na redukcję szkód. Jest przeznaczona dla terapeutów pracujących w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz poradniach uzależnień.