Uwaga narkotyki. Materiały informacyjne dla nauczycieli, pedagogów i rodziców

9 października 2013  

Opracowanie zawiera charakterystykę poszczególnych narkotyków, ich wpływ na zachowanie i zdrowie człowieka, informacje umożliwiające rozpoznawania zachowań osób znajdujących się pod wpływem narkotyków. Opracowanie wzbogacone jest w zestawienie literatury, która może być przydatna w pracy nauczyciela i pedagoga. Publikacja wydana wspólnie z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii.