Uzależnienia. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne.

4 sierpnia 2015  

Książka skierowana jest do psychologów, terapeutów i studentów. Zawiera teorie uzależnienia, opis skutków zdrowotnych i wskazówki dot. diagnozy i interwencji wobec osób używających substancji psychoaktywnych.