Współuzależnienie. Konsekwencje związku z osobą uzależnioną od alkoholu

23 lipca 2014  

Broszura poruszająca tematyke problemów w rodzinie, w której jest obecny alkohol. Opisuje konsekwencje obecności alhoholu w domu dla wszystkich członków rodziny, przeszkody na drodze do prowadzenia safysfakcjonującego życia i porusza tematykę współuzależnienia.

Na stronie dostepne również inne wydawnictwa z tematyki współuzależnienia