Materiały do zajęć z młodzieżą

Konspekt zajęć „Narkotyki? Na co mi to?”

narkotyki? na co mi to? Konspekt zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli

Konspekt zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli szkół gimnazjalnych przygotowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki? Na co mi to. Odleć z nami, nie z narkotykami!”, realizowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a której honorowego patronatu udzielił Minister Zdrowia. Celem zajęć jest podniesienie świadomości młodzieży na temat przyczyn i skutków uzależnień, uświadomienie psychicznych i środowiskowych czynników wpływających na rozwój uzależnienia oraz edukacja na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych związanych z używaniem narkotyków.

Wybrane materiały dla nauczycieli z portalu Scholaris.pl

materiały edukacyjne Scholaris

Drażetka nadziei czy drażetka rozpaczy?

Scenariusz lekcji – rozmowy o uzależnieniu i jego konsekwencjach – wykorzystuje fragmenty książki My dzieci z dworca Zoo, umożliwia uczniom zapoznanie się z problemem narkomanii i rozpoznanie stanu po zażyciu substancji psychoaktywnej. Przewiduje pracę w grupach i wykorzystanie potencjału uczniów poprzez wyrażanie własnego stanowiska odnośnie narkotyków.

Materiały.

materiały edukacyjne Scholaris

Eksperymentowanie młodzieży z narkotykami

Scenariusz lekcji, który obejmuje wykład, dyskusję i tworzenie prezentacji przez uczniów. W dyskusji ważne jest zwrócenie uwagi m.in. na problemy prawne i finansowe wiążące się z narkotykami. Porusza ona również kwestię wolności i jej granic.

Materiały.

materiały edukacyjne Scholaris

Scenariusz godziny wychowawczej

Przewidziany na dwie godziny lekcyjne, zakłada dyskusję między dwoma grupami uczniów mających przeciwne zdanie na temat narkotyków i wykład nauczyciela na temat zagrożeń wynikających z ich przyjmowania.

Materiały.

materiały edukacyjne Scholaris

„Smak życia” – debata o dopalaczach

Program profilaktyczny adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15–18 lat, przygotowany przez Krzysztofa Wojcieszka z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W ciekawy sposób wprowadza w poszukiwanie i refleksję nad tytułowym smakiem życia.

Materiały.

„Narkotyki – ryzykowna droga”

Edukacyjno-profilaktyczna broszura dla młodzieży w wieku gimnazjalnym autorstwa Kingi Sochockiej i Karoliny van Laere. Publikacja, opatrzona ilustracjami i niewielkimi zadaniami, ma na celu podniesienie wiedzy na temat ryzyka używania substancji psychoaktywnych, mechanizmów chroniących przed używaniem narkotyków oraz podniesienie ich kompetencji z zakresu asertywności.

Pobierz plik PDF (archiwum)

Platforma edukacyjna dla profesjonalistów

platforma edukacyjna dla profesjonalistów FDDS

Rozbudowane zasoby cyfrowe fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) zawierają m.in. programy e-learningowe dla dzieci i młodzieży, scenariusze zajęć i materiały edukacyjne. Tematyką jest ochrona przed przemocą. Program e-learningowy wymaga rejestracji, jednak nauczyciel może dodać całą klasę, dzięki czemu poszczególni uczniowie nie będą musieli się rejestrować.

Platforma dla profesjonalistówe-learning dla uczniów